Roberts Zīle

Zīle novēl Barrozu veicināt eiro ieviešanu Latvijā

Strasbūra, 16.septembris: Eiropas Parlamenta plenārsesijā uzklausot Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatam atkārtoti izvirzīto Žozē Manuelu Barrozu, deputāts Roberts Zīle (ECR, TB/LNNK) norādīja uz nepieciešamību Latvijā un citās jaunajās dalībvalstīs pēc iespējas ātrāk ieviest eiro, novēlot Ž.M.Barrozu iedegties par krīzes situācijai atbilstošu Māstrihtas kritēriju piemērošanu ar tikpat lielu politiski degsmi, kādu EK priekšsēdētājs veltījis Lisabonas līguma virzīšanai.

Debatēs ar Ž.M.Barrozu deputāts Zīle norādīja: "Vairākas ES jaunās dalībvalstis, ieskaitot Baltijas valstis, jau pirms iestāšanās ES gadiem ilgi uzturēja fiksētu nacionālo valūtu kursu pret eiro. Tas ļāva ES finansu sektoram investēt un labi pelnīt šajās valstīs. Taču pašlaik, krīzes laikā, saglabājot šo stingro valūtas kursu, šajās valstīs tiek sociāli dramatiski devalvēti iedzīvotāju ienākumi un notiek spekulatīvi uzbrukumi Centrālo banku valūtas rezervēm. Un tas izmaksā dārgi gan Latvijas pilsoņiem, gan Eiropas Komisijai kā naudas aizdevējam".

"To, ka pastāv riski valūtas kursu stabilitātei Latvijā un citās valstīs, nesen atzīmēja arī Moody`s kredītreitingu aģentūra, un tos iespējams novērst ar ātrāku eiro ieviešanu šajās valstīs," skaidro R.Zīle, "Eiro ieviešana mazinātu šīs izmaksas un radītu stabilitāti, tāpēc EK priekšsēdētājam būtu apņēmīgāk jāizvirza mērķis panākt Māstrihtas kritēriju pārskatīšanu vai to elastīgāku piemērošanu. Saprotams, ka Komisija nevar pieņemt politisku lēmumu, taču tā var norādīt virzienu risinājumam, kas nāktu par labu visas ES ekonomikas stabilizēšanai", uzsver. R.Zīle.

Deputāts jau vairākkārt norādījis ES institūciju amatpersonām, ka eiro zonas paplašināšana šobrīd nevar notikt, mehāniski piemērojot Māstrihtas kritērijus, jo inflācijas līmeņa kritērijs šobrīd tiek izpildīts visās šajās valstīs, kamēr budžeta deficīta līmenis nav izpildāms nevienā jaunajā ES dalībvalstī un arī puse no vecajām dalībvalstīm šobrīd to nespēj izpildīt. Tāpēc nepieciešama Māstrihtas kritēriju elastīgāka piemērošana.

Šodien paredzēts Eiropas Parlamenta balsojums par Ž.M.Barrozu iecelšanu amatā uz Eiropas Komisijas nākamo pilnvaru termiņu.