Roberts Zīle

We are alive! Now what? by Kārlis Cērbulis

Ar Kārļa Cērbuļa laipnu atļauju, ievietoju un visiem iesaku apskatīties šo viņa prezentāciju, kura tika rādīta Rīgā notikušajā Baltijas Asamblejā 26. martā. Manuprāt, viena no pēdējā laika saturiski jēdzīgākajām un vienlaikus - viena no uzskatāmākajām un atraktīvākajām prezentācijām, kādu nācies redzēt par to, kur esam, kā tik tālu esam nonākuši un kas tālāk?

We are alive! Now what?