Roberts Zīle

Vēlētāju gaidu pētījums

Šodienas diskusijā prezentēju atbildes uz vēlētājiem uzdoto jautājumu:

Vai un cik lielā mērā Jūs uztrauc tas, ka klimata uzlabošanas un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas (t.s. ES zaļā kursa) politikas īstenošanas rezultātā Latvijas sabiedrības ekonomiskais un sociālais līmenis var ciest vairāk nekā attīstītākās ES dalībvalstīs?

Respondentu atbildes bija šādas:
45% - drīzāk uztrauc
19% - drīzāk neuztrauc
18% - ļoti uztrauc
12% - nemaz neuztrauc
6% - grūti pateikt

Eiropas zaļas kurss neapšaubāmi ir iešana pareizā virzienā, bet svarīgi Latvijai aizstāvēt savas intereses, jo neviens cits mūsu vietā to nedarīs.