Roberts Zīle

Vai būt banku nodoklim?

EP plenārsēde | 8. - 12. marts | Strasbūra

8. marts | Parlamenta plenārsesija | Ceļotāju, kuri ceļo ar tūrisma ceļazīmēm, aizsardzība

Parlaments uzklausīs Eiropas Komisiju par to, kā tā gatavojas stiprināt to patērētāju tiesību aizsardzību, kuri iegādājas ceļo ar tūrisma aģentūrās iegādātām ceļazīmēm. Direktīva paredz patērētāja tiesības atcelt braucienu un pieprasīt kompensāciju par neatbilstošu pakalpojumu kvalitāti vai tūrisma aģentūru bankrota gadījumā. Taču arvien vairāk cilvēku ceļo, paši kombinējot savus ceļojumus - internetā rezervējot viesnīcas un iegādājoties aviobiļetes. Uz šiem gadījumiem Direktīva neattiecas. Rodas paradoksāla situācija - brīvdienu ceļojumos dodas aizvien vairāk un vairāk cilvēku, bet to ceļotāju skats, kurus šī direktīva aizsargā, patiesībā samazinās. Tāpēc Parlaments iztaujās Komisiju, cik ligā laikā un kā tieši Direktīvu varētu uzlabot. Paredzēts, ka šī direktīva tiks pārskatīta arī tāpēc, lai rastu risinājumus, kā aizsargāt avio pasažieru tiesības gadījumos, kad aviokompānijas bankrotē.

8. marts | Parlamenta plenārsesija | Vai būt banku nodoklim?

Parlaments debatēs ar Komisiju par to, vai nākotnē ieviest vispārēju pasaules mēroga nodokli finanšu darījumiem, lai nodrošināt finanšu sektora stabilitāti, iegūtu papildus finansējumu budžeta deficīta samazināšanai vai citu svarīgu politikas virzienu finansēšanai (piemēram, klimata pārmaiņu mazināšana). Priekšlikums par šāda nodokļa ieviešanu vairakkārt izskanējis Eiropadomes sanāksmēs un citos starptautiskos forumos.

Eiropas Komisijai uzdots izpētīt iespējamos banku nodokļa variantus un to īstenošanu, kā arī to, kā vajadzētu sadalīt gūtos ieņēmumus.