Roberts Zīle

Transporta komitejas sēde: kuģu ziņošanas formalitātes

22. marts | Brisele Transporta un tūrisma komiteja | Ziņošanas formalitātes kuģiem, kuri pienāk vai atiet no Kopienas dalībvalstu ostām

Transporta un tūrisma komiteja debatēs un balsos par Direktīvu "Ziņošanas formalitātes kuģiem, kuri pienāk vai atiet no Kopienas dalībvalstu ostām". Jaunā direktīva nenosaka jaunas formalitātes, bet stiprina un sakārto elektronisku datu pārraidi, lai vienkāršotu un atceltu dokumentu un fiziskās pārbaudes, kuras veic uz kuģiem un attiecībā uz precēm, kas atrodas kustībā maršrutā starp ostām Eiropas Savienības teritorijā. Priekšlikums ir nākamais solis virzībā uz vienotas Eiropas jūras transporta telpas izveidi.