Roberts Zīle

Transporta komitejas sēde: ES jūras transporta politika

22. marts |Brisele Transporta un tūrisma komiteja | nākotnes ES jūras transporta politika 2018. gada perspektīvā

Transporta un tūrisma komiteja debatēs un balsos par ziņojumu, kas satur Parlamenta rekomendācijas nākotnes ES jūras transporta politikas veidošanai līdz 2018. gadam. Ziņojums uzsver Eiropas jūras transporta nozares būtisko vietu ES ekonomikā un transporta sistēmā. Taču Eiropas flote aizvien vairāk saskaras ar konkurences spiedienu no citām pasaules valstīm, kurās tiek veidots un palielināts valsts atbalsts jūras transporta nozarei. Ziņojums skar tādus būtiskus aspektus kā valsts atbalsts jūrniecības sektoram, pirātisma draudu novēršana un jūrnieku darba apstākļi. Roberts Zīle uzskata, ka jāveicina darbaspēka mobilitāti jūrniecības nozarēs visā Eiropā un jānodrošina pilnībā funkcionējošu iekšējais tirgus bez barjerām un nepamatotiem ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanā.