Roberts Zīle

Transporta komiteja: ES stratēgija Baltijas Jūras reģionam

23. marts | Brisele Transporta un tūrisma komiteja | Par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam no transporta politikas perspektīvas

Transporta un tūrisma komiteja balsos par atzinumu par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam un makroreģionu lomu nākotnes kohēzijas politikā. Stratēģija paredzēta, lai veicinātu sadarbību starp Baltijas jūras reģiona valstīm galvenokārt četrās jomās: vide, ekonomika, reģiona pieejamība un drošība, kā arī lai izveidotu reģionālās sadarbības modeli, kādu tagad ES uzsākusi arī Melnās jūras reģionā. Roberts Zīle uzskata, ka šai stratēģija jāpielieto, lai reģionā attīstītu dažādu transporta veidu sistēmu un risinātu transporta infrastruktūras trūkumu, kas šobrīd padara Baltijas jūras valstis par izolētām no ES transporta kopējās sistēmas.