Roberts Zīle

Svarīgs panākums cīņā pret protekcionismu ES transporta norīkoto darbinieku jomā

Roberts Zīle: “Pēc veiksmīga balsojuma Eiropas Parlamenta (EP) Transporta komitejā, kur saistībā ar nostāju Eiropas Komisijas (EK) piedāvātās Mobilitātes pakotnes jautājumos mums izdevās nosūtīto darbinieku regulējumā neiekļaut autovadītājus, kuri veic tranzīta un starptautisko pārvadājumu operācijas, ceru, ka ES Padomes nostāja būs līdzīga. Šis ir svarīgs panākums īpaši Centrāleiropas un Baltijas valstu pārvadātājiem cīņā, kas jāatzīst vēl iet tikai pret kalnu.”

Šonedēļ EP Transporta un tūrisma komitejas deputāti pieņēma virkni lēmumu, balsojot par trim ziņojumiem, kas veido t.s. Mobilitātes pakotnes sociālo bloku un kravu auto pārvadājumu tirgus regulējošos tiesību aktus, apstiprinot lielāko daļu Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas transporta koordinatora Roberta Zīles (Nacionālā apvienība) virzītos un atbalstītos priekšlikumus.

Līdztekus tranzīta un starptautisko auto pārvadājumu neiekļaušanai jaunajā nosūtīto darbinieku regulējumā EP atbalstīja iespēju autovadītājiem ļaut iknedēļas atpūtas laika posmus pavadīt kravas automašīnu kabīnēs, ja minētā kravas automašīna tiek novietota īpašā autostāvvietā. Arī šajā regulējumā Zīles virzītie un atbalstītie ziņojuma ieteikumi Komisijas sākotnējo priekšlikumu padarījuši elastīgāku.

“Izdevās pārliecināt lielāko daļu EP atbildīgo deputātu, ka daudzos gadījumos kravas automašīnu kabīnes ir ērtākas un labākā stāvoklī aprīkotas nekā bieži vien viesnīcās uz ceļiem. Dalībvalstīm būs īpaši jāpievērš uzmanība jaunu atpūtas vietu ierīkošanai un labiekārtošanai. Arī TEN-T politikas vadlīnijas paredz, ka šāda veida atpūtas vietām būtu jābūt pieejamām kravas auto vadītājiem maģistrālēs ik pēc 100 kilometriem.”

EP komitejas nostājā, kas saistīta ar prasību auto vadītājiem pēc zināma laika atgriezties mājās, neuzkavējoties pārlieku ilgi citā dalībvalstī, Zīles priekšlikumi tika saklausīti, pieļaujot, ka auto vadītājam ik pēc trim nedēļām ir jārezervē nedēļa atpūtai, taču, laikus brīdinot darba devēju, atpūtas vietai nav obligāti jābūt mājām, bet tā var būt cita vadītāja izraudzīta vieta.

“Savukārt runājot par kabotāžas turpmākajiem ierobežojumiem, diemžēl, acīmredzami, tie ir pretrunā ar ES vides un ilgtspējas politiku, kam būtu jāveicina videi draudzīgākas transporta infrastruktūra attīstība. Taču sanāk pretēji - mūsu kolēģi, tostarp no zaļajiem, neuztraucas par vides aspektiem, jo sanāk, ka stingrāki kabotāžas noteikumi liks piespiedu kārtā aizvien vairāk tukšiem kravas automobiļiem ceļot cauri Eiropai uz mājām, lai tikai neradītu ES protekcionisma aizstāvju piesauktā sociālā dempinga riskus.”

Pēc minēto ziņojumu apstiprinājuma EP plenārsēdē, pieņemtā nostāja kļūs par EP pozīciju sarunās ar Padomi. Eiropas Komisija Mobilitātes pakotni ierosināja 2017. gada maijā.