Roberts Zīle

S.Kallass var pavērt iespējas Baltijai izdevīgākai ES transporta politikai

Brisele, 14. janvāris: Šodien EP Transporta un tūrisma (TRAN) komiteja uzklausīja jaunās Eiropas Komisijas (EK) transporta komisāra kandidātu Sīmu Kallasu (Siim Kallas, Igaunija). “No Latvijas interešu viedokļa ir ļoti apsveicami, ka transporta komisāra amatu ieņems Baltijas valstu pārstāvis,” pēc uzklausīšanas atzina EP deputāts Roberts Zīle (TB/LNNK, ECR). “Sīms Kallass apzinās un izprot Baltijas valstu kā no Eiropas transporta tīkla izolēta reģiona problēmu un atzīst, ka nepieciešams lielāks ES atbalsts gan Rail Baltica projekta īstenošanai, gan problemātisko transporta jautājumu risināšanai ar Krieviju”.

Roberts Zīle, kuram kā ECR grupas koordinatoram TRAN komitejā bija iespēja jautājumus Kallasam uzdot kā vienam no pirmajiem runātājiem, norādīja komisāra kandidātam uz Baltijas valstu reģiona sarežģīto situāciju, jo tās ir lielā mērā izolētas no Eiropas transporta tīkla.

“Rail Baltica dzelzceļa projekts virzās uz priekšu lēni, tāpat Via Baltica autoceļa attīstība. Baltijas jūras ostas atrodas negodīgas konkurences situācijā, jo tās cieš no diskriminējošas Krievijas dzelzceļu tarifu politikas (lētāki Krievijas dzelzceļa pārvadājumu tarifi tiek piemēroti kravām, kas nonāk Krievijas ostās). Tas viss prasa ES īpašu pieeju Baltijas valstu un citu izolēto reģionu situācijas risinājumam, ieskaitot lielāku finansējumu infrastruktūras pilnveidošanai,” sēdē uzsvēra Roberts Zīle.

Sīms Kallass EP deputātiem norādīja, ka vēlas redzēt lielāku kohēzijas politikas atspoguļojumu ES transporta infrastruktūras finansēšanā, ievērojamu finansējuma daļu novirzot jaunajām ES dalībvalstīm, jo transporta infrastruktūra šajās valstīs ir krietni sliktākā stāvoklī. Attiecībā uz Rail Baltica viņš norādīja, ka zina par projekta kavēšanos un aicinās tajā iesaistītās valstis būt aktīvākām projekta īstenošanā.

R. Zīle: “Aicināju komisāra kandidātu pievērst uzmanību arī problēmai ar garajām smago automašīnu rindām uz Latvijas un citu valstu robežām ar Krieviju, lai risinātu jautājumu par dažādo muitas procedūru piemērošanu no Krievijas puses dažādu dalībvalstu pārvadātājiem, piemēram, Latvijas un Lietuvas”. “Kallass norādīja, ka viņš vēlas redzēt lielāku ES iesaistīšanos šī jautājuma risināšanā, un tas ir apsveicami, jo šis nav Latvijai un Krievijai divpusēji risināms jautājums”, komentē deputāts.Vērtējot S. Kallasa uzstāšanos kopumā, Roberts Zīle atzīst: “Kallas ir pierādījis sevi jau iepriekšējās EK sastāvā. Viņa redzējums par tāda transporta sektora attīstīšanu, no kura pilnībā iegūst gan lietotāji, gan uzņēmēji, ir pieņemams. Viņš atbalsta transporta tirgus tālāku liberalizāciju, videi draudzīgāka transporta veicināšanu, vienlaicīgi saglabājot Eiropas transporta uzņēmēju konkurētspēju pasaulē un cenšoties nesadārdzināt izmaksas”.

Pirms jaunā Eiropas Komisija uzsāk darbu, visiem 26 komisāru kandidātiem jāiztur trīs stundu ilga uzklausīšana, kurā jautājumus uzdod attiecīgās Parlamenta komitejas locekļi. Transporta un tūrisma komiteja šodien pēcpusdienā sniegs komisāra kandidāta novērtējumu. Pēc visu 26 komisāru kandidātu noklausīšanās Parlaments balsos par EK sastāva apstiprināšanu speciālā plenārsesijā, kas paredzēta 26. janvārī.