Roberts Zīle

Sarunas Talsos par novada attīstību un ES finansējuma nozīmīgumu

Piektdienas, 16.oktobra, pēcpusdienā Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Roberts Zīle viesojās Talsu novada pašvaldībā un piedalījās EP Informācijas biroja Latvijā rīkotajā diskusiju ciklā Epicentrs par "Izaugsmi Talsos un Eiropas Savienībā".

Roberts Zīle ar Talsu novada domes vadību un deputātiem pārrunāja aktualitātes, kas svarīgas ES, Latvijas un Talsu novada mērogā. Tika apspriesti ES attīstības virzieni un prognozes, kā arī Latvijas reģionu attīstībai nepieciešamās izmaiņas Latvijas valsts un ES likumdošanā un investīciju politikā. Sarunas gaitā Roberts Zīle uzklausīja Talsu novada pārstāvju viedokli par ES finanšu instrumentu apguves virzību šajā plānošanas periodā un novada interesēm. Tika diskutēts par finansējumu apgūšanas termiņiem un izskanēja bažas par ES finansējuma iespējamo samazinājumu plānošanas perioda otrajā pusē. Visi sarunas dalībnieki atzina, ka ES finanšu instrumenti ir vienīgā iespēja pašvaldībai veikt nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, jo pašvaldības budžets nodrošina tikai ikdienas vajadzības un nepieciešamo infrastruktūras uzturēšanai.

Publiskajā diskusijā par novada izaugsmi Roberts Zīle talseniekus iepazīstināja ar ekonomikas un transporta aktualitātēm, kā arī mudināja uzņēmējus saglabāt Talsu attīstības potenciālu. Ar īpašu degsmi klātesošie iztaujāja R. Zīli par bezpilota lidaparātiem jeb droniem - šajā ziņā Eiropas likumdevējiem vēl daudz darāmā.

EP Informācijas biroja rīkotajā viktorīnā sīvā konkurencē galveno balvu - braucienu uz Eiropas Parlamentu Briselē, ko nodrošina Roberts Zīle, izcīnīja Dace Rozenberga. Apsveicam!