Roberts Zīle

Roberts Zīle Zemgales novados

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle piektdien, 9.maijā, apmeklēja Zemgales pusi – Auci un Dobeli. Iesākumā viņš Aucē piedalījās Latvijas bibliotēku atbalsta biedrības un laikraksta „Latvijas Avīze” rīkotajos Auces un Dobeles novadu Grāmatu svētkos un to publiskajā diskusijā – „Sargies pats, NATO sargās”.

R. Zīle uzsvēra, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins nevar izveidot pilnvērtīgu Eirāzijas Savienību bez Ukrainas. Savukārt Latvijai, pēc viņa domām, nebūs jāsastopas ar militāriem apdraudējumiem no Krievijas, bet gan ar „maigās varas” izpausmēm.

„Tiešā konfrontācijā Krievija zina, ka zaudēs. Viņi savas padomju lielvalsts atjaunošanas intereses realizē savādāk – caur padomju domāšanu, propagandu, dažādu nekārtību rīkošanu kaimiņvalstīs”, teica R. Zīle.

„Piemēram, Krievijā uzskata, ka viņu pilsoņi un šo pilsoņu īpašumi citās valstīs ir jāsargā. Šajā kontekstā liels apdraudējums Latvijai ir jau vairākus gadus turpinātā uzturēšanās atļauju tirgošana, kuru, diemžēl „Vienotības” valdība nav pārtraukusi. Pēdējos piecos gados pārsvarā tikai „austrumu nauda” nonākusi gan pārtikas pārstrādē, gan citās valsts tautsaimniecības nozarēs, pērkot nozīmīgus vietējos uzņēmumus”.

R. Zīle arī uzsvēra: „Nav iespējama neitrāla Latvija – vai nu Eiropas Savienība, vai Eirāzijas Savienība - mums ir tikai šīs divas izvēles. No šī viedokļa lielākā bīstamība pēc oktobra Saeimas vēlēšanām ir iespēja, ka jau kādas jau esošās vai jaunradītās partijas „saiet” kopā ar „Saskaņas centru”, iegūstot Saeimas vairākumu.

Vēlāk Roberts Zīle devās uz Dobeles novada domi, kur tikās ar novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu, citiem pašvaldības speciālistiem, kā arī no Nacionālās apvienības saraksta ievēlētajiem novada domes deputātiem. Viena no galvenajām problēmām Dobeles novadā, kā jau daudzviet valstī, ir autoceļu sliktais stāvoklis – tas neveicina nedz skolu autobusu saglabāšanu labā tehniskajā stāvoklī, nedz Zemgales zemnieku saražotās produkcijas laicīgu nogādāšanu pie patērētājiem.

Diskusijā no dobelnieku teiktā Roberts Zīle secināja, ka valstī un arī ES līmenī jāatrod juridiskā un ekonomiskā atbalsta forma, lai lielie komunikāciju pieslēgumu (ūdens, elektrības, siltuma) projekti tiktu realizēti iedzīvotājiem ekonomiski izdevīgi – proti, lai pašvaldības varētu palīdzēt saviem iedzīvotājiem arī ar līdzfinansējumu. Citādi panākt cilvēkiem Latvijas novados 21. gadsimta cienīgus dzīves apstākļus nav iespējams.