Roberts Zīle

Roberts Zīle un Marika Zeimule Vidzemes novados

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Roberts Zīle un VARAM ministra biroja vadītāja, EP deputāta kandidāte Marika Zeimule 4.aprīlī, piektdien, apmeklēja Madonas un Varakļānu novadus. M.Zeimulei ir saistība ar abiem novadiem – cēlusies no Varakļānu puses, vada arī tradicionālās kultūras biedrību „Latgaļu sāta”, popularizējot Varakļānu novada vēsturisko mantojumu. Strādājusi par Madonas Mākslas skolas direktori un ir Madonas novada Nacionālās Apvienības grupas koordinatore.

„Mežs pret zemi”

Dienas ievadā Roberts Zīle piedalījās tradicionālo, Latvijas bibliotēku atbalsta biedrības un laikraksta „Latvijas Avīze” rīkoto Madonas, Varakļānu, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas novadu Grāmatu svētku publiskajā diskusijā – „Mežs pret zemi - gadsimta raža pret gada ražu”, kuru vadīja Ivars Bušmanis. Debatēs vēl piedalījās EP deputāte Sandra Kalniete (V) un 11.Saeimas deputāts Vladimirs Reskājs (LA). Tātad, stādīt mežu vai sēt, kas izdevīgāk? Kaut arī diskusiju laikā bija dažādas domas un viedokļi, tomēr visi dalībnieki uzsvēra, ka nevar pretnostatīt abas nozares un ka jādomā par palīgnozaru attīstību.

Ja cilvēkiem tiek dots darbs, ja kokrūpniecība, lauksaimniecības produktu ražošana dod pievienoto vērtību, kas ienes arī valsts budžetā līdzekļus, tad tas ir tikai pozitīvi. Protams, nozarēs nodarbināto skaits ir ļoti atšķirīgs, bet katra darba vieta, katrs nelielais uzņēmums, zemnieku saimniecība mūsdienās ir svarīga. Tāpēc galvenais jautājums – kā lauksaimniecībai un mežsaimniecībai šī brīža situācijā palielināt pievienoto vērtību, kā sabalansēt investoru intereses un latvieša redzējumu par zemes racionālu apsaimniekošanu?

Ņemot vērā to, ka lauksaimniecības produkcijas tirgus neapsīkst, Latvijas valstij būtu stratēģiski jādomā par meliorācijas problemātikas risināšanu un neapsaimniekoto lauku, kā arī mazauglīgo zemju racionālu pielietojumu.

Kā stiprināt reģionus, kā nepazaudēt jauniešus un veicināt viņu atgriešanos, kā palīdzēt viņiem atrast saimnieciskās darbības perspektīvas, bija tālāki jautājumi, kas radās pēc aktīvas klausītāju iesaistīšanās. Kā uzsvēra Roberts Zīle, stabilitāte ilgtermiņā, infrastruktūras un informācijas tehnoloģiju pieejamību, nevis padomi no valdības ir tas, kas reāli jauniešiem var palīdzēt: „Ļausim viņiem pašiem izdomāt, kādā virzienā viņi ies, jo tirgus nepārtraukti mainās”.

Diskusijas noslēgumā diskusijas dalībnieki pasniedza Madonas novada bibliotēkas vadītājai Imeldai Saulītei dāvanu kartes grāmatu iegādei un aktīvākajiem jautājumu uzdevējiem – vērtīgas grāmatas.

Latvijas Avīzē: Kas izdevīgāk – audzēt mežu vai labību? “LA” diskusija Madonā   

Roberts Zīle debatēs „Mežs pret zemi" Madonā 04.04.2014

Vizīte Madonas novada domē

Pēc diskusijas, Roberts Zīle un Marika Zeimule kopā ar NA Madonas grupas biedriem un atbalstītājiem, tai skaitā ar Madonas novada pašvaldības deputātēm Jeuženiju Adamoviču un Antru Gotlaufu devās uz Madonas novada domi, lai tiktos ar Madonas novada domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru, viņa vietnieku Agri Lungeviču un gūtu priekšstatu par novada attīstības iecerēm, apspriestu jautājumus par pašvaldības pretimnākšanu jaunajiem uzņēmējiem, par atbalsta iespējām esošajiem uzņēmējiem. Sarunas gaitā tika apzināti projekti, kas ir ieviesti par Eiropas savienības fondu līdzekļiem, kā arī pārrunāti birokrātiskie ierēdniecības šķēršļi projektu ieviešanas gaitā. Diskusijas raisīja lauku ceļu sakārtošanas jautājums, termiņuzturēšanās atļauju tirdzniecības lietderība, kā arī novada īpašumu iztirgošana uzpircējiem no ārzemēm.

Tika aktualizēts jautājums par Madonas Mākslas skolas jumta rekonstrukciju un pašvaldības atbildību šī projekta īstenošanas gaitā, jo jāpiemin, ka šī projekta atbalstam Nacionālā apvienība sagādāja mērķdotāciju pašvaldībai no valsta budžeta.

Pēc vizītes domē Madonas novada NA grupa aicināja R.Zīli uz tikšanos un savstarpēju iepazīšanos neformālā gaisotnē. Tika apspriestas arī politiskās aktualitātes, īpaši Latvijas un ES nostāja Krimas notikumu sakarā.

Madonieši var lepoties ar sava novada nozīmību Latvijas valsts dibināšanai laikā – viens no tās pamatlicējiem – pulkvedis Oskars Kalpaks, pirmais Latvijas armijas virspavēlnieks, dzimis šajā pusē. Bez viņa enerģijas un pārliecības, iespējams, tad un tagad nemaz nebūtu mūsu Latvijas.

Varakļānu novadā

Dienas otrajā pusē ceļš veda uz vairāku desmitu kilometru tālāko Varakļānu novadu, kur Robertu Zīli un Mariku Zeimuli uzņēma Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs un izpilddirektors Ivars Ikaunieks. Pēc sarunas domē visiem tika izrādīta Varakļānu pilsētā par ES līdzekļiem izveidotā ūdens attīrīšanas stacija un peldbaseins veselības aprūpes centrā. Varakļānu Borha pils apmeklējums un tās iekšējo sienas darbu restaurācijas process parāda, ka novadam aktīvi jādomā par līdzekļu piesaisti no dažādam programmām.

Vizīte noslēdzās biedrības Latgales tradicionālā kultūras centra “Latgaļu sātā”, kur varēja aplūkot ES EZF projekta vēsturiska senlatviešu ēku kompleksu, kas veikts, biedrības biedriem studējot arheoloģiskos materiālus. Bija iespēja arī iepazīties ar biedrības aktivitātēm: ikgadējo koklētāju saietu, bērnu tradicionālo nedēļu organizēšanu, senajiem amatniecības rīkiem, kā arī baudīt piparmētru tēju ar medu no Latgales keramiķu Voguļu un Ušpeļu saimes krūkām.