Roberts Zīle

Roberts Zīle seminārā „Mobilitātes risinājumi un ilgtspējīgs transports lauku reģionos”

21. novembrī Cēsīs notikušajā Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā seminārā „Mobilitātes risinājumi un ilgtspējīgs transports lauku reģionos” pulcējās gandrīz 60 ar transporta jomu saistīti profesionāļi – Vidzemes pašvaldību speciālisti un sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošinātāji, ministriju un plānošanas reģionu pārstāvji. Tāpat arī vietējie Nacionālās apvienības biedri bija aicināti piedalīties.

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle savā runā uzsvēra, ka Eiropas Savienībā vairāk tiek runāts par pilsētu mobilitāti un mazāka uzmanība ir pievērsta lauku teritoriju mobilitātei. Eiropas lauku teritorijas ir ļoti dažādas – atšķirīgi ceļu tīklojumi un stāvoklis, iedzīvotāju blīvums un sarežģīts reljefs. Visi šie apstākļi nosaka, ka risinājumi iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanai nevar būt vienādi. Katra situācija ir jāvērtē individuāli un jāmeklē piemērotākais risinājums. Mobilitāte ir svarīgs priekšnoteikums iedzīvotāju labākai dzīves kvalitātei lauku apvidos.

Prezentācijas noslēgumā tika uzsvērts, ka ilgtspējīgai mobilitātei lauku un kalnu apvidos Eiropas Savienībā būtu jāvelta lielāka uzmanība. Tāpat Zīles kungs piedāvāja konkrētus ieteikumus mobilitātes uzlabošanai Vidzemē – kombinēt skolu autobusu maršrutus ar sabiedriskā transporta piedāvājumu, kā arī uzdrošināties reģionā īstenot transporta pilotaktivitātes. Runas beigās Roberts Zīle atzina: „Ir nepieciešama politiska griba un dažreiz jāsper riskanti soļi, lai situāciju mainītu.” Projektu “Pārvietojies zaļi!” līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonda programma „Interreg IVC”.

Projekta mērķis ir uzlabot Eiropas reģionālās politikas efektivitāti attiecībā uz ilgtspējīgu transporta sistēmu lauku teritorijās. “Pārvietojies zaļi” dalībnieki pārstāv 10 Eiropas Savienības valstu lauku reģionus. Projekta laikā tika apkopoti labo prakšu piemēri par to, kā tiek nodrošināta iedzīvotāju mobilitāte un pakalpojumu sasniedzamība Eiropas lauku reģionos. Ieskats projektā