Roberts Zīle

Roberts Zīle: pret jauno ES dalībvalstu pilsoņiem vērstā mājaslapa norāda uz solidaritātes mazināšanos ES

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle uzskata, ka Nīderlandes valdošo koalīciju atbalstošās Brīvības partijas mājaslapa, kurā tiek apkopotas nīderlandiešu sūdzības par Austrumeiropas viesstrādnieku un tūristu uzvedību, ir bēdīgs piemērs solidaritātes trūkumam ES dalībvalstu starpā un aizvien pieaugošajai tendencei ES un tās dalībvalstīs ieslīgt divās galējībās - forsētā virzībā uz ES kā federālu valsti vai tendencē uz nacionālistisku norobežošanos.
"Ir skaidrs, ka Nīderlandes valdības vilcināšanās nosodīt šo mājaslapu un norobežoties no tās ir bēdīgs signāls visai tai vērtību sistēmai, uz kuras ES ir būvēta. Brīva pārvietošanās un brīva darbaspēka kustība, jebkādas etniskas vai rasistiskas diskriminācijas nosodīšana, cilvēka cieņa, tolerance un solidaritāte - visas šīs vērtības tiek klaji pārkāptas, bet nozīmīgas ES dalībvalsts valdība klusē. Paradoksālākais, ka Nīderlandes premjers Marks Rute, kurš iepriekš bija asi iestājies pret no trešajām valstīm iebraukušo cilvēku, pārsvarā musulmaņu, diskrimināciju, šajā gadījumā, kur diskriminēti tiek ES pilsoņi, ir izvēlējies paiet malā un aizbildināties ar vārda brīvību", uzsver R. Zīle.
Eiropas Parlaments šodien balso par rezolūciju "Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija", kurā tiek asi nosodīta mājaslapas izveide un izskan stingrs aicinājums Nīderlandes premjerministram politiski vērsties pret šādu iniciatīvu, bet Nīderlandes varas iestādēm uzsākt izmeklēšanu, vai mājaslapas saturā neparādās kūdīšana uz naidu vai diskrimināciju.
"Ir skaidrs, ka dalība ES visām dalībvalstīm nes ne tikai pozitīvus augļus, bet sagādā arī zināmas neērtības", saka R. Zīle. "Taču vai tas nozīmē, ka Latvijas pilsoņiem vajadzētu sākt vērsties, piemēram, pret Nīderlandes kapitāla aktīvo ieplūšanu nekustamo īpašumu sektorā, lauksaimniecības zemju uzpirkšanu, vai arī daudzo šajā valstī reģistrēto uzņēmumu (sakarā ar īpašu likumdošanu) darbību Latvijā? Ja sākas strīdi par rēķinu piestādīšanu, kurš kuram vairāk sliktu ir nodarījis, ikvienai sadarbībai pienāk beigas".
"Īpašas bažas šajā kontekstā man izraisa aizvien pieaugošā neiecietība un solidaritātes trūkums daudzu ES dalībvalstu starpā. ES nespēja kā vienotam blokam iestāties par kopējām vērtībām mazina tās ietekmi pasaulē, un jo īpaši Austrumeiropā, kur ES vājumu mēģina izmantot Krievija savas ekonomiskās un politiskās ietekmes saglabāšanai un vairošanai. Sekas Latvijā mēs redzam gan mēģinājumos destabilizēt iekšpolitisko situāciju, gan audzēt Krievijas ietekmi ekonomikā, īpaši transporta un enerģētikas sektoros", atzīst R. Zīle.
Sīkāka informācija:
Rolands Pētersons,
tel.: +322 2841545
mob.: 29157405
rolands.petersons@europarl.europa.eu

Strasbūra, 2012. gada 15. marts: Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle uzskata, ka Nīderlandes valdošo koalīciju atbalstošās Brīvības partijas mājaslapa, kurā tiek apkopotas nīderlandiešu sūdzības par Austrumeiropas viesstrādnieku un tūristu uzvedību, ir bēdīgs piemērs solidaritātes trūkumam ES dalībvalstu starpā un aizvien pieaugošajai tendencei ES un tās dalībvalstīs ieslīgt divās galējībās - forsētā virzībā uz ES kā federālu valsti vai tendencē uz nacionālistisku norobežošanos.

"Ir skaidrs, ka Nīderlandes valdības vilcināšanās nosodīt šo mājaslapu un norobežoties no tās ir bēdīgs signāls visai tai vērtību sistēmai, uz kuras ES ir būvēta. Brīva pārvietošanās un brīva darbaspēka kustība, jebkādas etniskas vai rasistiskas diskriminācijas nosodīšana, cilvēka cieņa, tolerance un solidaritāte - visas šīs vērtības tiek klaji pārkāptas, bet nozīmīgas ES dalībvalsts valdība klusē.

Paradoksālākais, ka Nīderlandes premjers Marks Rute, kurš iepriekš bija asi iestājies pret no trešajām valstīm iebraukušo cilvēku, pārsvarā musulmaņu, diskrimināciju, šajā gadījumā, kur diskriminēti tiek ES pilsoņi, ir izvēlējies paiet malā un aizbildināties ar vārda brīvību", uzsver R. Zīle. Eiropas Parlaments šodien balso par rezolūciju "Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija", kurā tiek asi nosodīta mājaslapas izveide un izskan stingrs aicinājums Nīderlandes premjerministram politiski vērsties pret šādu iniciatīvu, bet Nīderlandes varas iestādēm uzsākt izmeklēšanu, vai mājaslapas saturā neparādās kūdīšana uz naidu vai diskrimināciju.

"Ir skaidrs, ka dalība ES visām dalībvalstīm nes ne tikai pozitīvus augļus, bet sagādā arī zināmas neērtības", saka R. Zīle. "Taču vai tas nozīmē, ka Latvijas pilsoņiem vajadzētu sākt vērsties, piemēram, pret Nīderlandes kapitāla aktīvo ieplūšanu nekustamo īpašumu sektorā, lauksaimniecības zemju uzpirkšanu, vai arī daudzo šajā valstī reģistrēto uzņēmumu (sakarā ar īpašu likumdošanu) darbību Latvijā? Ja sākas strīdi par rēķinu piestādīšanu, kurš kuram vairāk sliktu ir nodarījis, ikvienai sadarbībai pienāk beigas".

"Īpašas bažas šajā kontekstā man izraisa aizvien pieaugošā neiecietība un solidaritātes trūkums daudzu ES dalībvalstu starpā. ES nespēja kā vienotam blokam iestāties par kopējām vērtībām mazina tās ietekmi pasaulē, un jo īpaši Austrumeiropā, kur ES vājumu mēģina izmantot Krievija savas ekonomiskās un politiskās ietekmes saglabāšanai un vairošanai. Sekas Latvijā mēs redzam gan mēģinājumos destabilizēt iekšpolitisko situāciju, gan audzēt Krievijas ietekmi ekonomikā, īpaši transporta un enerģētikas sektoros", atzīst R. Zīle.