Roberts Zīle

Roberts Zīle: no Eirovinjetes ieviešanas atlikšanas Latvijā ieguvēju nav

Strasbūra 7. jūnijs: Šodien Eiropas Parlaments apstiprināja jaunu Direktīvu par Eirovinjetes jeb autoceļu lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Tā dod tiesības dalībvalstīm ieviest "piesārņotājs maksā" principu kravas automašīnu ceļu nodevās, ļaujot kompensācijas par radīto troksni un gaisa piesārņojumu iekļaut ceļa lietošanas maksā. EP deputāts Roberts Zīle (TB/LNNK, ECR) plenārsēdes debatēs uzsvēra, ka princips «piesārņotājs maksā» ceļu nodevu iekasēšanā ir atbalstāms, jo nodarītais kaitējums videi ir jākompensē un infrastruktūra attiecīgi jāuzlabo. "Taču šis princips būtu jāievieš visās dalībvalstīs", uzsvēra R. Zīle, norādot, ka "Diemžēl vairākas dalībvalstis, tostarp Latvija, vēl nav ieviesušas pat Eirovinjetes I infrastruktūras maksājumus un, visticamāk, tās pašas valstis ļoti ilgi kavēsies arī ar šo Eirovinjetes II maksājumu ieviešanu. Situācija, kad vairākās valstīs joprojām vispār netiek piemērotas ceļu nodevas smagajām automašīnām, kropļo kopējo kravu pārvadājumu tirgu.

Vilcinoties ar ceļu maksas ieviešanu, šķietami it kā aizsargājot vietējos kravu pārvadātājus, raugoties uz pārvadājumu tirgu kopumā, rada pretēju efektu, jo tādējādi faktiski tiek subsidēti daudzie ārvalstu pārvadātāji, kuri šķērso Latvijas teritoriju, nemaksājot neko. Un, ja Latvijas ceļi tiek uzturēti tikai no Latvijas un ES nodokļu maksātāju naudas, ceļu infrastruktūra paliek neattīstīta. Rezultātā ieguvējs nav neviens: ne visi pārvadātāji - ieskaitot vietējos pārvadātājus, kas dienām ilgi nīkst uz Krievijas robežas sociāli un sanitāri neērtos apstākļos, ne iedzīvotāji šajās pierobežas apdzīvotajās vietās, kuri spiesti dzīvot šajā mašīnu motoru piesārņotajā gaisā un vidē. Latvijas valdībai jāpārvar politiskais vājums, par ko liecina vairākkārtēji lēmumi atcelt Eirovinjetes maksas ievešanu".

Jaunā Eirovinjetes direktīva noteiks kārtību, kādā dalībvalstis varēs piemērot maksājumus smagajiem kravas automašīnām, kuru pilnā masa ir lielāka par 12 tonnām ne tikai par infrastruktūras lietošanu, bet arī par ārējām izmaksām, kuras ir saistītas ar transportlīdzekļu radīto gaisa un trokšņu piesārņojumu. Direktīva noteiks maksājumu aprēķināšanas metodes un to maksimālo apjomu, nodevu piemērošanas principus un uzraudzības mehānismus, lai nodrošinātu, ka tarifikācijas sistēmas nav diskriminējošas. Dalībvalstis varēs izvēlēties piemērot nodevas arī automašīnām ar masu starp 3,5 un 12 tonnām.

Direktīva paredz arī vairākus pasākumus, kurus dalībvalstis var ieviest sastrēgumu vietās, lai veicinātu kravas auto pārvietošanos tad, kad satiksmes sastrēgumi ir mazāki, lai lētāk iznāk braukt tajā laikā, kad satiksmes intensitāte ir mazāka, un vairāk - kad tā ir lielāka. Tādējādi maksas noteikšana, balstoties uz piesārņojuma radīšanas kritērijiem un arī ņemot vērā sastrēgumus, būtu stimuls izmantot „tīrākus” transportlīdzekļus un pārdomāt maršruta izvēli. Dalībvalstis varēs izvēlēties - ieviest jauno direktīvu, vai nē. Taču, ja tiks nolemts ceļu maksājumus ieviest, valstij būs jāievēro Direktīvas paredzētie kopējie standarti un maksas aprēķināšanas metodes. Vismaz 15 % no ar šīm nodevām gūtajiem ieņēmumiem katrā dalībvalstī būs jānovirza Eiropas transporta tīkla (TEN-T) projektu finansiālam atbalstam. Direktīva paredz arī nākotnē iespējas piemērot gan ar laiku, gan ar attāluma kritēriju saistāmas ceļa nodevas.

NOSKATIES VIDEO! ECR grupas Transporta un tūrisma komitejas koordinators Roberts Zīle apsveic panākto vienošanos starp Eiropas Parlamentu un ES Padomi par Eirovinjetes Direktīvu. Tā ieviesīs "piesārņotājs maksā" principu nodevu piemērošanā smagajām kravas automašīnām, ļaujot ceļa nodevās iekļaut arī summu par auto radīto troksni un gaisa piesārņojumu. EP ECR grupas koordinators TRAN komitejā Roberts Zīle - par jauno Eirovinjeti