Roberts Zīle

Roberts Zīle: ir jāuzlabo elektrisko velosipēdu, mopēdu, mazjaudas motociklu un kvadraciklu drošība

Brisele, 25. maijs: Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteja šodien atbalstīja Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas koordinatora Roberta Zīles sagatavoto komitejas atzinumu par divu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību. 

Jaunā regula noteiks elektrisko velosipēdu, mopēdu, divu vai trīs riteņu mopēdu, mazjaudas motociklu, kvadriciklu un miniautomašīnu tehniskos un gāzu emisiju parametrus. Regulai ir būtiska nozīme, jo tā turpmāk noteiks tehniskos standartus visiem augstākminētajiem transporta līdzekļiem, lai ar tiem varētu braukt par publiskajiem ceļiem. Komiteja atbalstīja R. Zīles pozīciju, ka Eiropas Komisijai un ES Padomei ir jādod stingra norāde par nepieciešamību uzlabot minēto transportlīdzekļu drošību. Mopēdu un mazjaudas motociklu vadītāji ir ievainojama satiksmes dalībnieku grupa, kuru nāves gadījumu skaits sasniedz 16% no kopējā nāves gadījumu skaita uz ES ceļiem, lai gan to kopējā nobrauktā distance veido tikai 2% no visu transportlīdzekļu nobrauktās distances. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai jaunā regula būtiski uzlabotu motociklu vadītāju drošību. Viens no jaunievedumiem, ko piedāvā Transporta komiteja, ir obligāta pretbloķēšanas bremžu sistēmu (ABS) ieviešana mazjaudas motocikliem. Tas ir transportlīdzekļu veids, ar kuru daudzi nepieredzējuši braucēji uzsāk savu ceļu satiksmes dalībnieka karjeru. Ir noskaidrots, ka ABS sistēmu ieviešana varētu novērst 20% līdz 35% negadījumu, kā arī nozīmīgi mazināt citu smaguma pakāpju negadījumu skaitu.

"Protams, motocikls ar ABS sistēmām būs dārgāks, nekā bez tām", atzīst R. Zīle, "bet ABS sniegtie drošības uzlabojumi ir daudz vairāk vērti, nekā par tiem samaksātā cena. Vai jūs varat samaksāt par daudz par jūsu drošību un dzīvību? Piemēram, ja mēs paraugāmies uz degvielas cenas izmaiņām pēdējā gada laikā - patērētāji par tām ir samaksājuši krietni vairāk, nekā tiem izmaksātu ABS ieviešana".

Šeit EP Transporta komiteja rekomendē ES dalībvalstīm pārejas posmā nodrošināt finansiālus vai fiskālus stimulus ražotājiem vai patērētājiem, kas varētu atvieglot izmaksas par ABS sistēmu ieviešanu mazjaudas motocikliem. Cita problemātiska transportlīdzekļu grupa ir visurgājēji (piemēram, kvadricikli), kas bieži tiek izmantoti arī ceļu satiksmē, un kuriem tādēļ būtu jāpiemēro vismaz minimālas drošības prasības braukšanai pa ceļiem.

"Mēs esam dzirdējuši par nāvējošiem negadījumiem, kuros iesaistīti kvadriciklu braucēji. Bieži tas ir saistīts ar šo transporta līdzekļu nepiemērotību ceļu satiksmei un atbilstoša tehniskā aprīkojuma trūkumu. Viss ir kārtībā, kamēr jūs tos izmantojat bez ceļa apstākļos. Diemžēl tas nebūt nenotiek visos gadījumos. Tādēļ, pat tad, ja tirgus uzraudzības ieviešana visiem bezceļa transportlīdzekļiem nav labākais risinājums, Transporta komiteja uzsver, ka tā meklē iespējas, kā panākt, lai tie neradītu papildus draudus satiksmes drošībai", saka R. Zīle. "Protams, braucēju drošību nevar uzlabot tikai ar tehnoloģiskiem risinājumiem, jo tehnoloģijas pašas par sevi nevar darīt brīnumus; drošību var panākt tikai kombinējot tehnoloģijas ar cilvēku uzvedības pārmaiņām un pienācīgu izglītību. Tomēr ir rūpīgi jāstrādā pie katra no šiem elementiem", secina R. Zīle.