Roberts Zīle

Roberts Zīle ievēlēts par EP ECR grupas viceprezidentu un koordinatoru, kā arī strādās trijās komitejās

Šonedēļ Eiropas Parlaments (EP) pirmajā sesijā Strasbūrā uzsāka jaunā sasaukuma darba ciklu, apstiprinot virkni oficiālo amatu un EP komiteju sastāvu. Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR), kurā šajā sasaukumā no Latvijas strādās Nacionālās apvienības (NA) ievēlētie deputāti Dace Melbārde un Roberts Zīle, atkārtoti Zīli ievēlējuši par pagaidām vienīgo Latvijas pārstāvi – frakcijas runas vīru (koordinatoru) – vadot politiskās grupas darbu EP Transporta un tūrisma komitejā.

Zīle ievēlēts arī par ECR grupas pirmo viceprezidentu, tādējādi sagaidāms, ka Zīle tāpat kā līdz šim aizvietojot ECR grupas priekšsēdētāju, turpinās arī pārstāvēt savu politisko spēku EP prezidentu konferencēs frakciju vadītāju vidū, kurās tiek noteikta gan EP darba kārtība gan būtiskākie politiskie jautājumi saistībā ar EP.

“Lai arī izvirzīju savu kandidatūru strādāt arī EP Lauksaimniecības komitejā, šonedēļ to tomēr neizdevās iegūt daudzo pieteikumu dēļ. Diemžēl politikā un īpaši daudznacionālajā Eiropas Parlamentā mazāko valstu pārstāvjiem ne vienmēr izdodas iegūt tās pozīcijas, kuras tie vēlas. Taču plinti krūmos nemetu. Pēc Brexit un pēc britu deputātu pozīciju maiņām par dalību Lauksaimniecības komitejā atkal pacīnīšos. Tomēr kā otru un varbūt pat šobrīd aktuālāku Latvijas lauksaimnieku finanšu interešu ietekmējošu un arī Rail Baltica projekta īstenošanai svarīgu komiteju izcīnīju pozīciju EP budžeta komitejā, kurā būšu deputāts aizstājējs. Turklāt sagaidāms, ka EP Budžeta komiteju nākamnedēļ sāks vadīt ECR politiķis Johans van Overtvelts, kas nesen bija Beļģijas finanšu ministrs. Budžeta komitejai būs izšķiroša nozīme arī sarunās starp EP un finanšu ministriem par Kopējas lauksaimniecības politikas finanšu resursiem nākamajiem septiņiem gadiem. Un arī solīto sadarbību ar Latvijas lauksaimnieku organizācijām uzturēšu.”

Zīle apstiprināts arī par EP Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas pilntiesīgu locekli, kas ir netipiska situācija. Tādējādi šajā EP sasaukumā Zīle strādās trijās komitejās.