Roberts Zīle

Roberts Zīle ievēlēts par Eiropas Parlamenta grupas viceprezidentu

Latvijas deputāts Eiropas Parlamentā Roberts Zīle (Nacionālā Apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) ievēlēts par EP trešā ietekmīgākā politiskā spēka Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas (ECR) viceprezidentu.

Pagājušajā nedēļā EP Strasbūras plenārsesijas laikā nozīmīgajā grupas līdzpriekšsēdētāja amatā Roberts Zīle tika ievēlēts vienlaicīgi ar minētās Eiropas Konservatīvo un reformistu frakcijas priekšsēdētāja vēlēšanām. Tajās atkārtoti tika apstiprināts grupas vadošā politiskā spēka Lielbritānijas konservatīvo partijas līdzšinējais priekšsēdētājs Sajeds Kamals (Syed Kamall).

Roberts Zīle pēc balsojuma izteicis pateicību viņa ilgus gadus pārstāvētās politiskās grupas deputātiem, vienlaikus norādot, ka vēl joprojām uzskata - deputāta galvenajai mērauklai ir jābūt spējai pārstāvēt viņa valsti, tai skaitā darbojoties izvēlētajās EP komitejās. Papildus ieņemot svarīgo koordinatora lomu Transporta un tūrisma komitejā, Roberts Zīle jau līdz šim bijis viens no ietekmīgākajiem Latvijas pārstāvjiem Eiropas Parlamentā.

“Jau no ECR grupas pirmssākumiem, kad to palīdzēju izveidot 2009. gadā, parakstot grupas dibināšanas Prāgas deklarāciju, esmu ticis izvirzīts par runas vīru, t.s. koordinatoru Transporta un tūrisma komitejā. Ir svarīgi 751 deputāta vidū spēt nodrošināt ietekmi, tādējādi nodrošinot, ka arī mazas valsts intereses tiek sadzirdētas. Grupas koordinatora amats bez šaubām to palīdz īstenot. Kaut vai ņemot vērā to, ka ir izdevies nodrošināt pārliecinošu atbalstu EP deputātu vidū Latvijai un Austrumeiropas reģionam kopumā tik būtiskajam Rail Baltica transporta projektam,” skaidro Zīle.

Pieņemot Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas līdzpriekšsēdētāja amatu, Zīle norāda, ka ir gatavs uzņemties līderību nostiprināt politiskās grupas ietekmi Eiropas Parlamentā. Deputāts turpina: “Ņemot vērā neseno Lielbritānijas referendumu un faktu, ka mūsu grupā ietilpst vadošā britu Konservatīvā partija, ir būtiski rūpēties par grupas paplašināšanos. Vienmēr ir svarīgi uzrunāt jaunus partnerus, kas ir par Eiropas Savienību, taču vienlaicīgi par tās būtiskām reformām – citādākām nekā Junkera Eiropas nākotnes plāns”.

“Roberta Zīles jaunais viceprezidenta amats pavērs iespēju arī Latvijai spēlēt nozīmīgu lomu Eiropas Parlamentā,” norāda ECR grupas prezidents Saīds Kamals. “Roberts tiek ļoti augstu respektēts ne tikai mūsu ECR grupā, bet arī visā Eiropas Parlamentā. Viņa pieredze un profesionalitāte, aizstāvot gan Latvijas intereses, gan kopumā atvērtāku un fleksiblāku Eiropas Savienību, mūsu grupai ir ļoti svarīga,” norāda Kamals, apsveicot Zīli jaunievēlētajā amatā.

EP decembra plenārsesijā nesen pieņemta ceturtās dzelzceļa pakotnes likumdošana, kurā ietilpst arī “Zīles – Matīsa” Regula par Eiropas Dzelzceļa aģentūru.

Ekonomikas doktors un vairākkārtējs Latvijas Republikas ministrs Roberts Zīle ievēlēts Eiropas Parlamentā 2004. gadā, kopš 2009. gada ir šī brīža trešā ietekmīgākā EP politiskā spēka Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas valdes biroja loceklis, kā arī koordinators Transporta un tūrisma komitejā. Roberts Zīle ir deputāts aizvietotājs Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī loceklis izmeklēšanas komitejā, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Kopš šī gada deputāts ir loceklis EP delegācijā attiecībām ar Japānu.