Roberts Zīle

Roberts Zīle: ES "pārtikas paku" programma ir jāturpina

Strasbūra, 15. februāris: Eiropas Parlaments šodien apstiprināja Eiropas Komisijas īstenoto "pārtikas paku glābšanas plānu", un tam piešķirs līdz 500 miljonu eiro gadā. Līdz ar to, vēl divus gadus - līdz 2013. gada beigām - 20 dalībvalstīs turpināsies trūcīgo iedzīvotāju apgāde ar pārtiku par ES budžeta līdzekļiem.

Deputāts Roberts Zīle: ""Pārtikas paku glābšanas plāns" jāturpina, jo attiecīgajiem likumdošanas grozījumiem ir saprotams un skaidrs mērķis - turpināt sniegt ES atbalstu vistrūcīgākajām personām Savienībā. Ir atbalstāma arī pieeja Regulu pieņemt t.s. agrīnajā otrajā lasījumā, lai novērstu pārtikas programmas aizkavēšanos, kas pasliktinātu trūcīgo cilvēku stāvokli. Programmu ir svarīgi turpināt arī no tā viedokļa, ka eirozonas krīze un nebūt ne spožās ES ekonomiskās situācijas prognozes neļauj mums cerēt ekonomiskās aktivitātes un cilvēku labklājības pieaugumu tuvākajos gados. Raugoties no Latvijas sociāli ekonomiskās situācijas būtu politiski nepareizi likvidēt pārtikas programmu, balstoties uz tīri teorētiskiem apsvērumiem par tās atbilstību vai neatbilstību subsidiaritātes principam. Latvijas iedzīvotāji krīzes rezultātā cieta milzīgus zaudējumus un reālu dzīves līmeņa krišanos, nabadzīgākie kļuva vēl nabadzīgāki. Daļēji tas notika arī izvēlētās krīzes risināšanas metodes dēļ, Latvijas nodokļu maksātājiem uzņemoties privātu parādu segšanu un vienlaikus nesamazinot nacionālās valūtas vērtību, kas noveda pie ļoti ievērojama valsts budžeta tēriņu samazinājuma un dramatiska IKP krituma. Latvijas iedzīvotāji, un īpaši visnabadzīgākie, faktiski glāba Skandināvijas un Eiropas banku sistēmu no ievērojamiem satricinājumiem. Līdz ar to būtu tikai loģiski, ja ES parūpētos par viņu likteni vismaz nepieciešamāko pārtikas produktu paciņu veidā".

Vistrūcīgākajām personām paredzētu pārtikas izdalīšanas shēmu ES izveidoja 1987. gadā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Tā pašlaik nodrošina pārtikas atbalstu 18 miljoniem nabadzības skartu cilvēku 20 dalībvalstīs. Ierosinātās izmaiņas regulā, kas ļautu pārtiku programmas vajadzībām iepirkt vietējā tirgū, Padomē tika bloķētas līdz pat 2011. gada novembrim, proti, līdz Vācija beidzot piekrita atbalstīt programmas nodrošināšanu ar pietiekamu finansējumu līdz 2013. gada beigām.