Roberts Zīle

Roberts Zīle: dzelzceļa liberalizācija ir izdevīga gan patērētājiem, gan nozares darbiniekiem

Brisele, 8. maijs: “Ir svarīgi, lai Eiropas Komisijas piedāvātā t.s. ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete dažādu interešu grupu spiediena rezultātā netiktu padarīta “bezzobaina”,atzina ECR grupas pārstāvis Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejā Roberts Zīle, komentējot Parlamentā vakar notikušo publiskās uzklausīšanas sanāksmi par virzību uz Eiropas Vienoto dzelzceļa telpu un iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu.

Pēc R. Zīles domām, uzklausīšanas sanāksmē izskanējušie daudzie pretargumenti dzelzceļa nozares tālākai liberalizācijai ES gan no lielo dzelzceļa monopoluzņēmumu, gan nozares arodbiedrību federācijas puses liecina par nepilnīgu Eiropas Komisijas piedāvājuma izpratni.

“Vissīvāko pretestību dzelzceļa liberalizācijai uzklausīšanas sanāksmē izrādīja Eiropas Transporta darbinieku arodbiedrību federācijas pārstāve Sabīne Trīres (Sabine Trier) kundze. Pēc viņas domām, dzelzceļa tirgus fragmentācijas saglabāšana pa atsevišķām dalībvalstīm ir būtiska darbinieku dzīves līmeņa uzturēšanai. Taču jāsaprot, ka nereformējot nozari, lai padarītu to konkurētspējīgāku ar citiem transporta veidiem, samazināsies dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu īpatsvars, no kā cietīs arī darbinieki. Turklāt šobrīd noslēgtā tirgus dēļ lokomotīvju mašīnisti nevar pieteikties darbam ārpus savas valsts, tā daudzos gadījumos zaudējot iespēju uzlabot savus dzīves apstākļus un palielināt atalgojumu”, teica R. Zīle.

Viņš tomēr izteica cerību, ka ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakete veiksmīgi izies tālāko likumdošanas procedūru caur Eiropas Parlamentu un Padomi, nākotnē sniedzot ievērojamu ieguldījumu ES ekonomikai.

“Ir pilnīgi skaidrs, ka bez reālas konkurences ieviešanas dzelzceļa sektorā ES dzelzceļa pārvadājumu tirgus, kā arī dzelzceļa infrastruktūra ir nolemta lēnai nīkuļošanai. Statistika liecina, ka dzelzceļa pasažieru pārvadājumu īpatsvars ES kopš 2000. gadā nav pieaudzis un ir palicis 6% apmērā, bet dzelzceļa kravu īpatsvars ir samazinājies no 11,5% līdz 10,2%. Tajā pašā laikā, piemēram, dzelzceļa iekšzemes pasažieru pārvadājumu liberalizācija līdz 2035. gadam varētu radīt ES iedzīvotājiem un iesaistītajiem uzņēmumiem finansiālas priekšrocības vairāk nekā 40 miljardu eiro apmērā, palielinot pārvadājumu apjomu par 16 miljardiem pasažierkilometru”, atzina R. Zīle.

Eiropas Komisija šī gada sākumā nāca klajā ar ilgi gaidītajiem priekšlikumiem ceturtajai dzelzceļa tiesību aktu paketei. To mērķis ir likvidēt joprojām pastāvošos tehniskos, administratīvos un konkurenci ierobežojošos apstākļus, kas liedz pārstrukturēt dzelzceļa sektoru un uzlabot dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti.