Roberts Zīle

Roberts Zīle: bezkaunīgus autovadītājus ir jāsoda arī ārzemēs

Brisele, 25. maijs: Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma (TRAN) komiteja vakar apstiprināja savu pozīciju attiecībā uz topošo ES direktīvu par pārrobežu sodu piemērošanu smagu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumos. Jaunās direktīvas galvenais mērķis ir radīt sistēmu, kas ļaus atrast un sodīt ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus arī tad, ja pārkāpums veikts kādā citā ES dalībvalstī, neatkarīgi no automašīnas reģistrācijas valsts.

Kā atzīst Transporta komitejas ECR grupas koordinators Roberts Zīle: "Jaunā Direktīva palīdzēs izbeigt nelāgo praksi, kad bezkaunīgi autovadītāji citās ES valstīs faktiski netiek sodīti. Direktīvas uzdevums ir radīt kopēju mehānismu un datu apmaiņas sistēmu pārkāpēju "izķeršanai" un sodīšanai arī tad, ja pārkāpums izdarīts ārpus automašīnas reģistrācijas valsts. Protams, ir būtiski nodrošināt, lai šī datu apmaiņas sistēma kalpotu tikai vainīgā pārkāpēja atrašanai un sodīšanai, nevis kādiem citiem mērķiem. Pēc pārkāpēja sodīšanas jebkādai informācijai no datu bāzes ir jātiek izdzēstai".

Jaunā sistēma tiks attiecināta uz smagākajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tādiem kā braukšana alkohola vai narkotiku reibumā, ievērojama atļautā ātruma pārsniegšana, luksofora signāla ignorēšana, drošības jostu vai ķiveru nelietošana, nelikumīga drošības joslu izmantošana, nelikumīga mobilā telefona lietošana braukšanas laikā. Direktīva ļaus identificēt un sodīt autovadītājus neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī pārkāpums ir izdarīts. Praktiski tas nozīmē, ka dalībvalstis ar datu sistēmas palīdzību varēs savstarpēji apmainīties ar automašīnu reģistrācijas datiem. Līdzko valsts, kurā pārkāpums izdarīts, saņems nepieciešamo informāciju no valsts, kurā automašīna reģistrēta, pārkāpuma protokols tiks nosūtīts vainīgajam autobraucējam. Pastāv gan vairākas būtiskas juridiskas nianses, ko vēl nepieciešams atrisināt tālākā direktīvas apstiprināšanas gaitā. Viena no tām ir par pārkāpumu atbildīgās personas noteikšana, jo dalībvalstu likumdošana atšķiras - ir valstis, kurās sods ir jāsaņem automašīnas īpašniekam, nevis personai, kura sēž pie stūres. Otra lieta ir nepieciešamība skaidri norādīt, ka pārkāpējs tiks sodīts pēc tās valsts likumiem, kurā pārkāpums izdarīts. Direktīvas teksts šobrīd vēl atrodas saskaņošanas procesā starp Eiropas Parlamentu un ES Padomi, un sagaidāms, ka sarunas varētu tikt pabeigtas tuvāko nedēļu laikā. Līdz ar to pagaidām vēl nevar precīzi paredzēt sarunu iznākumu un iezīmēt galīgo direktīvas versiju.