Roberts Zīle

Roberts Zīle Bauskā tiekas ar domes pārstāvjiem un iepazīstas ar Mūsas tilta rekonstrukcijas gaitu

Eiropas Parlamenta Transporta komitejas deputāts Roberts Zīle 18.oktobrī Bauskā tikās ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku (NA), izpilddirektoru Jāni Kalinku, izpilddirektora vietnieci Inetu Ruhocku, domes deputātiem no Nacionālās apvienības Dairu Jātnieci, Initu Nagņibedu un Voldemāru Čaču.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone informēja par Bauskas novadā realizētajiem projektiem, kā arī vaicāja R.Zīles kungam par iespējamo finanšu līdzekļu piesaisti turpmākai projektu realizācijai un sasaisti ar Latvijas Nacionālās attīstības plānu.

Tikšanās dalībnieki pārrunāja aktuālās problēmas, kā arī nākotnes plānus. Pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka uzsvēra problēmas ar tranzītceļu uzturēšanu, ko izraisa blīvā kravas transporta satiksme caur Bauskas pilsētu. Vēl joprojām aktuāls ir jautājums par apvedceļa izbūvi, kas palīdzētu problēmu risināt.

Tika apspriesta arī projekta „Rail Baltica” virzība, kura ietvaros tiks izbūvēts dzelzceļa tīkls, kā tas varētu ietekmēt novada attīstību, kā ar dzelzceļa palīdzību attīstīt Bauskas industriālo parku.

Pēc oficiālās tikšanās Bauskas novada domē Roberts Zīle klātienē iepazinās ar tilta pār Mūsu rekonstrukcijas, kas noris Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Tranzītielu sakārtošana Bauskā” ietvaros, gaitu. Sergejs Škabirevs, SIA „Tilts” būvdarbu vadītājs, stāstīja par būvdarbu gaitu, padarītajiem darbiem.

Vizītes noslēgumā Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle devās uz vietējā laikraksta „Bauskas Dzīve” redakciju, lai sniegtu interviju.