Roberts Zīle

Roberts Zīle apmeklē Carnikavas novadu

Pirmdien, 28.aprīlī, tiekoties ar Carnikavas novada domes vadību, Roberts Zīle pārrunāja novada attīstību un aktuālos jautājumus. Novada domes deputāti un Attīstības nodaļas vadītājs dalījās savā pieredzē par jau padarīto novada attīstībā, tostarp par veiksmīgu Eiropas fondu apguvi, kā arī plānotajām iecerēm izglītības un sporta infrastruktūras attīstībā un atbalstu zinātnē.

Sarunas laikā tika apspriesta arī novadu reforma, tās pozitīvās un negatīvās sekas. Kopīgais redzējums bija, ka šis jautājums nebūtu jāaktualizē tuvākajā laikā, taču jāvērtē ir tās kļūdas, lai varētu veikt konkrētus uzlabojumus.

Esot Carnikavā, tika apskatīts alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs, kuru Carnikavas novada pašvaldība īstenojusi ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Apskatīta arī tika Carnikavas jaunā tilta pār Gauju būvniecība un Carnikavas dambja rekonstrukcija, kas tiek īstenota “Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” projekta ietvaros, kura finansējumu pilnībā sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds. “Pašvaldības pievadceļu zivsaimniecības uzņēmumiem rekonstrukcijas Carnikavas un Gaujas ciemos Carnikavas novadā” projekta ietvaros īstenoto Zvejnieku ielas rekonstrukciju, kas paveikts ar zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu. Tāpat tika apskatīta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta “Gaismas objektu nomaiņa Carnikavas novadā” ietvaros veiktā esošo lampu nomaiņa ar LED (Light Emitting Diode jeb gaismu izstarojoša diode) gaismekļiem.

Atsaucoties Carnikavas novada Senioru kluba “Senči” uzaicinājumam, Roberts Zīle viesojās senioru kluba sanāksmē, kuras laikā tika pārrunātas tās lietas, kas vairāk par visu uztrauc pensionārus. Tika pārrunāts pensiju jautājums, ekonomiskā situācija un tās attīstības scenāriji, kā arī cukura fabriku likvidācija Latvijā, A/S “Liepājas Metalurga” bankrots, Līgatnes papīra fabrikas situācija. Plaša interese bija par pašreizējo situāciju Ukrainā. Tāpat Roberts dalījās ar savu pieredzi, strādājot Eiropas Parlamentā.

Vizīte Carnikavas novadā noslēdzās tiekoties ar Nacionālās apvienības VL-TB/LNNK Carnikavas novada nodaļas biedriem un atbalstītājiem, kurā tika pārrunāta politiskā situācija un VL-TB/LNNK politiskie izaicinājumi. VL-TB/LNNK Carnikavas novada nodaļas vadītāja Daiga Kalnbērziņa pateicās Robertam Zīlem par Carnikavas novada apmeklējumu, ieinteresētību jautājumu risināšanā un sadarbību.

Daiga Kalnbērziņa,

Carnikavas novada domes NA deputāte