Roberts Zīle

Roberts Zīle aicina mediķu arodbiedrību aktīvi izmantot ES sniegtās iespējas

Eiropas Parlaments trešdien, 26.februārī, plenārsēdē Strasbūrā atbalstīja Eiropas Savienības (ES) regulas projektu par programmas “Veselība izaugsmei” izveidi, kas ir trešā šāda veida daudzgadu programma, un tiek veidota ES 2014.-2020. gada daudzgadu budžeta ietvaros.

Programmas galvenie mērķi ir veicināt inovāciju veselības aprūpes nozarē, nodrošināt kvalitatīvākas un drošākas veselības aprūpes plašāku pieejamību, sekmēt slimību profilaksi un aizsargāt iedzīvotāju no pārrobežu veselības apdraudējuma. Programmas īstenošanai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ES dalībvalstīm tiks piešķirti 446 miljoni eiro, kurus varēs saņemt gan valsts iestādes, gan nevalstiskas organizācijas, sabiedriskas un privātas struktūras. ES līdzfinansējums programmas ietvaros ir noteikts 60% apjomā, bet atsevišķiem projektiem ar “īpašu lietderību” tas varēs sasniegt pat 80%.

Kā uzsver Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, “šī programma ir viens no ES līmeņa  instrumentiem  veselības aprūpes nozares finansēšanai, un ir ļoti būtiski, lai Latvija to mācētu prasmīgi izmantot. Es īpaši gribētu aicināt pievērst šai programmai Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības uzmanību, kas presē esot uzsākusi kampaņu pret Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri necīnoties par veselības aprūpes finansējuma pieaugumu Latvijā. Ir jāsaprot, ka veselības aprūpes joma saskaņā ar Lisabonas līgumu ir dalībvalstu kompetencē, un pastāv tikai dažas specifiskas ES līmeņa programmas, kuras var ietekmēt Eiropas Parlamenta deputāti. Taču “Veselība izaugsmei” programma ir veiksmīgi pieņemta, un bumba nu ir Latvijas valsts iestāžu un mediķu organizāciju pusē – kā tās pratīs izmantot programmas piedāvātās iespējas”. Sīkāka informācija EP mājaslapā.

Foto: Preventīvā aprūpe 1921.g. (CC) BASF - The Chemical Company