Roberts Zīle

Roberta Zīles paveiktais

·      Strādājot četrās Eiropas parlamenta komitējās, ir aktīvākais Latvijas deputāts. Piedalījies 38 EP likumdošanas un pašiniciatīvas ziņojumu tapšanā. Roberta Zīles darbs augstu novērtēts arī ekspertu skatījumā:  “EU Matrix” pētījumā 2024.gadā atzīts par ietekmīgāko Baltijas valstu deputātu - 7.vieta ietekmes reitingā no 705 deputātiem. Roberts Zīle ir arī vēsturē pirmais EP viceprezidents no Baltijas.
 
·      Pēdējos gados Latvija saņēmusi lielu finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības (ES). Roberts Zīle aktīvi piedalījies svarīgāko ES finanšu instrumentu izstrādē, kas devuši tiešu labumu Latvijas ekonomikai.
 
·      Kā Eiropas Parlamenta (EP) pārstāvis piedalījies sarežģītās trīspusējās sarunās starp EP, EK un ES Padomi, lai izstrādātu Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM) - vērienīgu atbalsta paketi ES dalībvalstīm, kas palīdz Eiropas ekonomikai atkopties pēc Covid-19 pandēmijas.
 
·      EP atbalstīja būtisku Roberta Zīles ierosinājumu likumdošanā pastiprināt inflāciju kā attaisnojošu iemeslu, lai nepieciešamības gadījumā labotu ANM, kas īpaši nozīmīgi bijis Latvijai.
 
·      Pēc Roberta Zīles pamudinājuma Latvijas valdība maksimāli izmantoja ANM piešķirtos grantus, par 170 miljoniem vairāk, nekā Latvijas plānā sākotnēji bija paredzēts. Tā ir nauda, kas Latvijai nebūs jāatmaksā. 
 
·      Ir ievērojami stiprināta Latvijas un Eiropas enerģētiskā drošība. Roberts Zīle piedalījies “RePowerEU” izstrādē - tas ir instruments, kas palīdz dalībvalstīm būt enerģētiski noturīgākām, tajā skaitā veicinot pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem.
 
·      Vēl pirms kara sākuma ES daudzgadu budžeta darba grupā Roberts Zīle iestājies par finansējuma palielinājumu tā sauktajai militārās mobilitātes aploksnei. Tas nozīmē, ka tādi projekti kā “Rail Baltica” var pretendēt uz finansējumu caur šo finanšu instrumentu, jo projektam ir gan pasažieru pārvadājumu, gan militārās mobilitātes nozīme.
 
·      Piedalījies Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finanšu instrumenta izstrādē. Smagos trialogos izdevās panākt Latvijai labvēlīgus nosacījumus, lai uz finansējumu var pretendēt arī pārrobežu projekti, piemēram, “Rail Baltica” un citi.
 
·      Veicinājis projekta "Rail Baltica" attīstību kopš projekta sākuma. Roberta Zīles izveidotā un vadītā “Rail Baltica” draugu grupa politiskā līmenī seko projekta norisei un izaicinājumiem, kas rodas ieviešanas gaitā. 
 
·      Eiropas Parlamenta pozīcijā aicinājis visā Eiropas Savienībā aizliegt pilsonības tirgošanu un uzturēšanās atļauju piešķiršanu pret investīcijām, aicinājums atbalstīts. 
 
·      Izstrādājot regulu un direktīvu cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (AML), atbalstīti deputāta ierosinājumi, lai noteikumi, kurus Latvija jau savlaicīgi pieņēmusi savas finanšu sfēras drošībai cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, līdzvērtīgi attiektos uz visām ES dalībvalstīm.  
 
·      EP pozīcijā cīņā pret naudas atmazgāšanu  atbalstīta deputāta ierosinātā visstingrākā nostāja pret Krievijas finanšu kapitāla ieplūšanu ES. 
 
·      Aizstāv Latvijas tautsaimniecības nozaru intereses, iestājoties par saprātīgu Zaļā kursa ieviešanu. 
 
·      Roberts Zīle vienmēr uzsvēris bezierunu atbalstu Ukrainai gan karā pret Krieviju, gan Ukrainai kā topošajai ES dalībvalstij, tajā skaitā pārstāvot EP prezidenti vairākās augsta līmeņa sanāksmēs Baltijas jūras valstīs un Prāgā, Krimas platformas parlamentārajā asamblejā, kurā piedalījās apmēram 60 valstu parlamenta spīkeri. 
 
·      Vada EP sēdes latviešu valodā, kas notiek pirmo reizi ES vēsturē. 
 
·      Kā EP viceprezidents aizstāv Latvijas intereses EP ietekmīgāko lēmumu pieņemšanā, tādējādi palielinot arī kopējo Latvijas delegācijas ietekmi EP.
 
·      Cieši sadarbojas ar politikas veidotājiem Latvijā, regulāri pauž viedokli Latvijas plašsaziņas līdzekļos, tiekas ar iedzīvotājiem, piedalās konferencēs un pasākumos visā Latvijā.