Roberts Zīle

Roberta Zīles būtiskākie padarītie darbi Eiropas Parlamenta 9. sasaukumā:

• Ietekmīgākais Eiropas Parlamenta (EP) deputāts no Baltijas valstīm pēc pētījumu platformas "EU Matrix" datiem (2022. gadā 16. vieta ietekmes reitingā no 705 deputātiem).

• Aktīvākais no astoņiem Latvijas EP deputātiem.2

• Pirmais EP viceprezidents no Baltijas valstīm.

• Pārstāv Latvijas intereses Eiropā, nevis otrādi. Cieši sadarbojas ar politikas veidotājiem Latvijā, regulāri pauž viedokli Latvijas plašsaziņas līdzekļos, tiekas ar iedzīvotājiem, piedalās konferencēs un pasākumos visā Latvijā.

• Aizstāv Latvijas intereses Eiropas Parlamenta ietekmīgāko lēmumu pieņemšanā, būdams EP viceprezidenta amatā.

• Izmantojis iespēju vadīt EP sēdes latviešu valodā, kas noticis pirmo reizi ES vēsturē.

• Labi zināms starptautiskā mērogā, paužot Eiropas Parlamenta pozīciju ģeopolitiskos jautājumos. Roberts Zīle vienmēr uzsvēris bezierunu atbalstu Ukrainai gan karā pret Krieviju, gan Ukrainai kā topošajai ES dalībvalstij, kā arī iestājies par ES un NATO sadarbības stiprināšanu, īpaši ņemot vērā Baltijas valstu drošības jautājumus.

• Pārstāvējis EP prezidenti vairākās augsta līmeņa sanāksmēs Baltijas jūras valstīs un Prāgā, Krimas platformas parlamentārajā asamblejā, kurā piedalījās apmēram 60 valstu parlamenta spīkeri.

• Strādājot četrās EP komitejās (deputāti parasti strādā vienā pamatkomitejā un vienā komitejā kā aizvietotāji), ir aktīvākais Latvijas deputāts, kurš piedalījies visvairāk likumdošanas projektos kā savas Eiropas politiskās grupas ziņotājs.

• Veicinājis projekta "Rail Baltica" attīstību kopš projekta sākuma. Roberta Zīles izveidotā un vadītā “Rail Baltica” draugu grupa seko projekta norisei un politiskā līmenī risina problēmas, kas rodas tā ieviešanas gaitā.

• Kā frakcijas izvirzītais atbildīgais sarunvedējs Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) slēgtajās darba grupās paudis svarīgākās politiskās pozīcijas, tostarp par Latvijas interesēm, EK atbildīgajiem komisāriem un politikas veidotājiem. Norādījis uz nepilnībām Latvijas ANM plānā Latvijas valdībai. Labojumi Latvijas ANM plānā ļāva maksimāli izmantot ANM nodrošināto grantu apjomu Latvijas ekonomikas atveseļošanai.

• Izveidojis aicinājumu visā Eiropas Savienībā aizliegt pilsonības tirgošanu un uzturēšanās atļauju piešķiršanu pret investīcijām, aicinājums atbalstīts. Atbalstīti arī citi deputāta ierosinājumi, lai noteikumi, kurus Latvija jau savlaicīgi pieņēmusi cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, līdzvērtīgi attiektos uz visām ES dalībvalstīm, tādējādi uzlabojot Latvijas finanšu nozares konkurētspēju. Īpaši atbalstīta deputāta ierosinātā visstingrākā nostāja pret Krievijas kapitāla ieplūšanu ES.

• Kā frakcijas izvirzītais ēnu ziņotājs vadījis frakcijas darbu ES likumu izstrādē šādās jomās:

          • digitālais tirgus
          • aviācija;
          • atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM);
          • cīņa pret naudas atmazgāšanu;
          • ES budžeta pašu resursu noteikumi.

• Eiropas Parlamentā Roberts Zīle pārstāv Eiropas Konservatīvo un reformistu grupu, kas balsta savu darbību šādos principos:

          • labklājības un jaunu darbavietu radīšana, atkopšanās no Covid-19 pandēmijas;
          • drošība ikvienam ES pilsonim un ES robežu sargāšana;
          • ikvienas dalībvalsts tiesību un suverenitātes cienīšana;
          • vides jautājumu risināšana par cenu, ko varam atļauties;
          • ES institūciju darba efektivitātes uzlabošana;
          • sadarbība ar globālajiem partneriem.

1 https://www.diena.lv/raksts/pasaule/eiropa/zile-vienigais-no-latvijas-politikiem-ieklauts-ietekmigako-eiroparlamentariesu-_top-100_-14288572

2 https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home Apkopoti dati par deputātiem deleģēto ziņotāja un ēnu ziņotāja amatu apjomu.