Roberts Zīle

Rail Baltica kopuzņēmuma dibināšana beidzot pauž Baltijas valstu politisko nostāju šajā ieilgušajā jautājumā

Otrdien, 28. oktobrī Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle (NA, ECR) piedalījās Satiksmes Ministrijas rīkotajā pasākumā, kurā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas satiksmes un transporta ministru tikšanās laikā tika parakstīts dzelzceļa projekta “Rail Baltica” kopuzņēmuma dibināšanas līgums. Roberts Zīle ir gandarīts par projekta tālāko virzību, sakot, ka šis ir Baltijas valstīm nozīmīgs solis, lai turpinātu darbu pie projekta. "Atceros, kad pats biju satiksmes ministrs pirms 10 gadiem, Rail Baltica projekts tieši tika aizsākts. Nu esam tikuši līdz kopuzņēmumam, vēl pēc 10 gadiem būs gatavs", ar smaidu atskārst Zīle. Kā EP Transporta komitejas ilggadējs loceklis un ECR politiskās grupas koordinators šajā komitejā,

Roberts Zīle ir daudz strādajis, lai panāktu ES finansējuma piešķiršanu “Rail Baltica” projektam CEF (Connecting Europe Facility - Eiropas Savienošanas instruments) ietvaros. Zīle norāda- EP pagājušā sasaukumā izdevās panākt to, ka šī finanšu instrumenta ietvaros “Rail Baltica” projekta līdzfinansēšanai piesaistīti arī Kohēzijas fonda līdzekļi, kas nozīmē, ka tagad ES līdzfinansējuma atbalsts varētu sasniegt 85% no kopējām izmaksām, kas ir ievērojams sasniegums, ņemot vērā, ka iepriekšējā TEN-T programmā “Rail Baltica” varēja cerēt tikai uz 30% ES līdzfinansējuma.

"Esmu vairākkārt uzsvēris un šodien esmu gandarīts, ka šī projekta Latvijas uzņēmuma 100% kapitāldaļu turētājs tomēr ir valsts, nevis biznesa sfēra, kas “Rail Baltica” vairāk saskata kā risku savam biznesam. Lietuvas uzņēmumam akcionāri ir arī no biznesa sektora, un tas diemžēl nesekmē projekta attīstību."

Šodienas Baltijas valstu satiksmes un transporta ministru dzelzceļa projekta koplīguma parakstīšana beidzot pauž arī Baltijas un īpaši Latvijas valsts politisko nostāju šajā ieilgušajā jautājumā, taču Zīle norāda, ka "svarīgi ir arī pašā sabiedrībā veidoties pakalpojuma potenciālo klientu lokam, kas veidotu ieinteresētību “Rail Baltica” projekta virzībai nākotnē, kas ticētu un saskatītu plānotā transporta pakalpojuma pozitīvo devumu katram cilvēkam individuāli. Un šī izpratne, acīmredzot, ir jāveido politiķiem”.

Roberts Zīle ir pārliecināts, ka “Rail Baltica” ilgtermiņa ieguvumi ir izšķiroši svarīgi Latvijai. "Tas pavērs jaunas iespējas ne tikai ceļošanai, transportam un tūrismam, bet arī veicinās pozitīvu ārvalstu investīciju vidi Latvijā. Tikpat būtisks ir ģeopolitiskais aspekts, jo “Rail Baltica” ir projekts, kas palīdz integrēt Baltijas valstis kopīgā ES transporta telpā”.