Roberts Zīle

Pieņemts ziņojums par dzelzceļa tirgus tehnisko, administratīvo un drošības regulējumu

10.novembrī Eiropas Parlamentā Briselē Transporta un tūrisma komiteja ar balsu vairākumu apstiprināja šī gada jūnijā panākto Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanos par ceturtās dzelzceļa paketes tā saukto tehnisko pīlāru, kas sevī ietver priekšlikumus regulai par Eiropas Dzelzceļa aģentūru un direktīvām par ES dzelzceļa savstarpējo izmantojamību un drošību.

Roberts Zīle, kas ir arī Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas koordinators transporta jautājumos un Eiropas Dzelzceļa aģentūras regulas ziņotājs šajā paketē, pauž atzinību, ka noteikumos starp daudzām tehniskām detaļām ir izdevies veicināt arī Latvijas intereses. “Jaunajā regulējumā izdevās panākt, ka dzelzceļa uzņēmumu maksājumi par drošības sertifikāciju un lokomotīvju un ritošā sastāva autorizāciju neaizies Francijā esošās Eiropas Dzelzceļa aģentūras kasē, bet paliks Baltijas valstīs ar norunu, ka šo valstu dzelzceļa drošības inspekcijas varēs izdot vienotu drošības sertifikātu un vagonu,lokomotīvju autorizāciju.” Paredzams, ka par šo Transporta un tūrisma komitejas apstiprināto vienošanos Eiropas Parlamenta deputāti balsos plenārsesijā nākamā gada sakumā.