Roberts Zīle

Piemiņas zīme par godu Baltijas Hartai

Šodien Eiropas Parlamenta galvenajā gaitenī, kuram simboliski dots Baltijas ceļa vārds, tika atklāta piemiņas zīme par godu Baltijas Hartai un tās rezultātā pirms 40 gadiem (1983.gada 13.janvārī) pieņemtajai Eiropas Parlamenta rezolūcijai, kas nosodīja padomju okupāciju un pauda atbalstu Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai.


Šodienas notikumi pasaulē mums spilgti parāda, ka cīņa par brīvību, neatkarību un taisnīgumu nekad nebeidzas. Pirms četrdesmit gadiem, lai cik nesalaužams pasaulei šķita padomju okupācijas mūris, bija cilvēki, kuru degsme un drosme drupināja okupācijas varu no iekšienes. Tam apliecinājums bija Baltijas Harta, kuru parakstīja 45 disidenti no Baltijas valstīm, paužot nosodījumu Molotova-Ribentropa paktam un pieprasot Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Vēsture māca mums, ka patiesa brīvība nekad nav dāvana. Tā ir jāizcīna un jānotur. Gan toreiz, gan tagad.