Roberts Zīle

Panāktā vienošanās vieš cerības par ES līdzfinansējuma saņemšanu "Rail Baltica" projektam

LR1: EP deputāts Zīle: dzelzceļa projekts „Rail Baltica” ilgtermiņā atmaksāsies

Ziņa, ka visu trīs Baltijas valstu pārstāvjiem Briselē kopuzņēmuma AS "RB Rail" padomes sēdē ir izdevies vienoties par virkni būtisku jautājumu "Rail Baltica" projekta tālākai virzībai, vieš cerības par Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma saņemšanu.

7.septembrī Baltijas valstis vienojušās, ka visi iepirkumi tiks dalīti trīs grupās – iepirkumi, kurus organizēs tikai kopuzņēmums, konsolidētie iepirkumi, kurus īstenos kopuzņēmums, un iepirkumi, kurus īstenos nacionālo valstu ieviesējorganizācijas stingrā kopuzņēmuma uzraudzībā.

Baltijas valstis ilgu laiku nespēja vienoties, kā sadalāms pievienotās vērtības nodoklis par "Rail Baltica" darbiem. Lietuva centās panākt, lai PVN paliktu tai valstī, kur tiek veikti darbi, nevis Latvijā, kur dibināts kopuzņēmums "RB Rail". Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājs Mihaels Krāmers brīdināja – ja Baltijas valstis arī turpmāk nespēs atrast kopīgu valodu jautājumā par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projektu, tās var zaudēt šim projektam piešķirtos līdzekļus.

Roberts Zīle: Tik liels kopīgs projekts Baltijas valstīm nav bijis. Skaidrs, ka Lietuvas pārstāvji iepirkumu kontekstā cenšas projektu padarīt vairāk lokālu. Baibai Rubesai kā "RB Rail" vadītājai savukārt jāuzņemas atbildība par ES līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Svarīgi, piemēram, lai Rail Baltica drošības un signalizācijas sistēmu izveide būtu vienota. Dzelzceļa staciju būvniecība turpretī var būt lokāla. Tas būtu ļoti vēlams visiem baltiešiem simbolisko Rail Baltica uzbūvēt bez lieliem skandaloziem iepirkumiem, pēc Eiropas tikumiem un biznesa tradīcijām.