Roberts Zīle

Nodokļu ienākumi no kapitāla ir jāpalielina

Rīga, 2014. gada 25. septembris

“Nodokļu politika ir jāmaina. Nevar būt tā, ka no algām gūst tik daudz nodokļu ienākumu, bet no ar kapitālu saistītiem nodokļiem — tik maz,” uzskata Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, kurš šodien piedalījās diskusijā par Eiropas Komisijas rekomendācijām, kas saistošas Latvijai.

Diskusijā, kurā tās dalībnieki cita starpā pastiprināti iztirzāja Latvijas nodokļu politiku, R. Zīle skaidroja Latvijas nodokļu politikas īpatnības.

“Lai arī Latvijā kopējais nodokļu slogs ir viens no zemākajiem starp visām ES valstīm, darbaspēka nodokļu proporcija starp kopējiem nodokļu ieņēmumiem ir liela un augstāka nekā vidēji ES valstīs. Tajā pašā laikā ienākumu no kapitāla daļa starp kopējiem nodokļu ieņēmumiem ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā,” tā R. Zīle.

Deputāts arī uzsvēra, ka nevar būt runa par nemainīgu nodokļu politiku, ja ņem vērā, ka, neko nedarot, nodokļu ieņēmumi pret IKP tuvākajos gados krietni samazināsies.

Kā vienu no efektīviem veidiem ēnu ekonomikas mazināšanai R. Zīle minēja iespēju veiksmīgāk iekasēt pievienotās vērtības nodokli.

“Jāatceras, ka netiešie nodokļi Latvijā ir ļoti augsti, līdz ar to efekts ekonomikai no efektīvākas PVN iekasēšanas būtu vērā ņemams,” tā R. Zīle. Pēc Komisijas aprēķiniem, Latvijā neiekasētā PVN summa ir līdzvērtīga aptuveni 4 procentiem no IKP.

Runājot par izglītības sistēmu, R. Zīle cita starpā uzskata, ka Eiropas Komisijas norādījumi uz to, ka Latvijā vajag reformēt akreditācijas sistēmu ir pareiza.

“Pašreizējā akreditācijas sistēma neveicina labas izglītības vairošanos pie mums,” tā R. Zīle. “Piemēram mums trūkst labu izglītības programmu, kas ir angļu valodā. Tomēr jāsaprot, ka inženiertehniskās un citas zinātnes studējošajiem nebūs pieejama pasaules klases izglītība tad, ja tās nebūs iesaistītas starptautiskajā izglītības vidē,” turpināja R. Zīle.

R. Zīle ar pārējiem dalībniekiem diskutēja arī par citiem jautājumiem, tostarp par sociālās palīdzības un veselības aprūpes sistēmām, enerģētiku, kā arī nepieciešamajām reformām tieslietu sistēmā.

Diskusiju, kas norisinājās ES Mājā, rīkoja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.