Roberts Zīle

Nacionālās apvienības kongress

Šodien Nacionālās apvienības kongresā runāju par būtiskiem jautājumiem, kam NA jāpievērš uzmanībā, formulējot savu pozīciju.

ES situācija šobrīd ir sarežģīta - saskaramies ar hibrīdkara draudiem uz Baltkreivijas robežas, energoresursu cenas pieaugušas kā nekad, ES dalībvalstu izpratne par ģeopolitiskiem jautājumiem atšķiras. Kā piemēru var minēt attieksmi pret NordStream 2, pret ko neiebilst pat Vācijas zaļā partija. ES dalībvalstīs notiek Konference par Eiropas nākotni, taču konferences jautājumi nav tie, kas iedzīvotājiem šobrīd ir svarīgākie. Arī mums jāprot atšķirt graudi no pelavām un koncentrēties uz jautājumiem, kas ir patiešām svarīgi. NA vadītajām ministrijām jāformulē pragmatiska, saprātīga pozīcija, domājot par Eiropas Zaļā kursa izaicinājumiem. Aizstāvēt Latvijas intereses Eiropā - tas ir gan mūsu ministru, gan EP deputātu uzdevums. Vēlos arī uzvērt, ka Eiropas Konservatīvo un Reformistu grupa turpinās pastāvēt, un mēs nesadarbosiemies ar tiem, kuri ģeopolitiski domā citādāk.

Eiropas Savienībā viens mērs neder visiem. Mēs, Nacionālā apvienība, vienmēr rūpēsimies par to, lai tiktu aizstāvētas Latvijas nacionālās intereses.