Roberts Zīle

Latvijas prezidentūrai būs jārēķinās ar ģeopolitiskajiem izaicinājumiem

Rīga, 2014. gada 12. decembris.

Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē būs jārēķinās ar nopietniem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, tā šodien notikušajā diskusijā "Latvijas prezidentūra ES Padomē — ko iegūsim?" cita starpā pavēstīja Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle.

Piedaloties diskusijā kā viens no runātājiem, R. Zīle pauda viedokli, ka gan Latvijas prezidentūras, gan arī Eiropas Savienības kopumā izaicinājums ir panākt to, lai Savienība runātu ar vienotu balsi un paustu vienotu stingru nostāju pret Krieviju. "Vai tā būtu transporta, enerģētikas vai kāda cita joma, Krievijai ir raksturīgi strādāt ar atsevišķu Eiropas Savienības valsti. Tādējādi starp ES valstīm bieži vien rodas nesaskaņas, tām aizstāvot savas intereses, kamēr Eiropas Savienība kopumā tiek vājināta," tā R. Zīle. Papildus tam, R. Zīle atzīmēja, ka "līdz tam laikam, kamēr Eiropas Savienība nepārvarēs šādas Krievijas metodes, būs ļoti grūti vadīt Savienību. Tas attiecas arī uz Latvijas prezidentūru nākošā gada pirmajā pusē. Krievijas ietekmes kontekstā R. Zīle konferencē pieminēja neseno Eiropas Savienības Ārlietu ministru padomes sanāksmes slēdzienu: "ES ārpolitikas padome ar jauno Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikā Frederiku Mogerīni nesen kā kompromisu Ukrainas sakarā varēja noformēt to, ka "ārējie spēki" (foreign forces) ir Ukrainā, nespējot pateikt skaidri, ka tie ir Krievijas spēki, kā to ir konstatējis NATO, kuru arī veido liels skaits valstu." Debatējot par ārlietām, R. Zīle nepiekrita viedoklim, ka Krievija pēdējos aptuveni piecus gadus nav aktīvi iesaistījusies ģeopolitiskajos jautājumos starp Eiropas Savienību un Austrumu partnerības valstīm. "Tieši Eiropas Savienība pēdējos gadus gulēja letarģiskā miegā, kamēr Krievija gatavoja savu plānu — Eiroāzijas savienības veidošanu un tagad mēs redzam kā tas izpaužas notikumos Ukrainā un jau agrāk Gruzijā," tā R. Zīle. R. Zīle rezumē, ka Latvijas prezidentūrai būs jāadresē šie ģeopolitiskie izaicinājumi un jāstrādā tā, lai nepieļautu, ka trešo valstu spiediens uz konkrētām ES valstīm mazina Eiropas Savienības ietekmi kopumā. Neskatoties uz to, deputāts ir optimistisks par Latvijas prezidentūru ES Padomē.