Roberts Zīle

Kalendārs, 25. - 27. janvāris, Brisele

25. janvāris

Transporta un Tūrisma (TRAN) komitejas sēde | Eirovinjetes ceļa nodevas ieviešana.

Direktīvas projekta, kas paredz, ka no 2011. gada ES dalībvalstis kravas automašīnām ar pilnu masu virs 12 t, bet no 2012. gada - virs 3,5 t papildus jau līdzšinējai daudzviet iekasētajai Eirovinjetes ceļa nodevai, varēs piemērot arī maksājumus, kas saistīti ar automašīnu radīto gaisa un trokšņu piesārņojumu un radītajiem sastrēgumiem, izskatīšana Padomē ir ieilgusi. Deputāti aicinās Padomi un Spānijas prezidentūru veicināt Direktīvas projekta tālāku virzību.

26. janvāris

Transporta un Tūrisma (TRAN) komitejas sēde | Vai Darba laika direktīva jāattiecina arī uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem


Līdzšinējā Direktīva par darba laika organizēšanu tika attiecināta tikai uz transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kurus nodarbina uzņēmumi. Lai atrisinātu problēmu ar tā dēvētajiem „viltus” pašnodarbinātajiem autovadītājiem (tādiem, kuri oficiāli reģistrējušies un darbojas kā pašnodarbinātie uzņēmēji, taču faktiski strādā tikai vienam citam uzņēmumam un ir šī uzņēmuma darbinieki), Komisija ierosināja Direktīvu attiecināt arī uz šiem autovadītājiem. Savukārt Parlamenta kreisie deputāti uzstāj, ka darba laika direktīva jāattiecina uz visiem pašnodarbinātajiem autovadītājiem. ECR grupa un Roberts Zīle uzskata, ka darba laika direktīvu nedrīkst attiecināt uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem, jo tiem jau ir pietiekams administratīvais slogs un ir jāsaglabā viņu tiesības pašiem noteikt savu darba laiku.

27. janvāris

Transporta un Tūrisma (TRAN) komitejas sēde | Spānijas prezidentūras transporta un tūrisma prioritātes

Spānijas prezidentūras, kas ilgst šī gada pirmajā pusē, plāni transporta jomā skar nākotnes ES transporta politikas definēšanu (darba pabeigšanu pie Baltā papīra Transporta politikai 2010-2020 gadam) kā arī ES liela mēroga infrastruktūras TEN –T projektu politikas pārskatīšanu.

Lai veicinātu videi draudzīgāku transportu, prezidentūra plāno veicināt dzelzceļa un tā infrastruktūras attīstību, ieskaitot dažādu dzelzceļa sistēmu savietojamību, kā arī tiks veicināta dzelzceļa kravu pārvadājumu liberalizācija. Vērība tiks pievērsta arī jūras transportam. Prezidentūra plāno strādāt arī pie inteliģento transporta sistēmu ieviešanas, pie EGNOS un Galileo programmu tālākas virzīšanas, kā arī pie aviācijas drošības uzlabošanas - pārskatot esošo Eiropas regulējumu šajā jomā un radot jaunus noteikumus par aviācijas negadījumu izmeklēšanu.

Transporta un Tūrisma (TRAN) komitejas sēde | Aviācijas drošība

Transporta komitejas deputāti pārrunās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem aviācijas drošības jautājumus, kas šobrīd ir ES dienaskārtībā vairāku iemeslu dēļ: gan saistībā ar ķermeņa skeneru ieviešanu lidostās, kas kļuva aktuāla pēc 2009. gada nogalē notikušā lidmašīnas, kas lidoja uz Detroitu, spridzināšanas mēģinājuma, gan saistībā regulējumu par šķidrumiem pasažieru rokas bagāžā, kas š. g. aprīlī tiks pagarināts ar izmaiņām attiecībā uz tranzīta pasažieriem.