Roberts Zīle

Kalendārs, 19. - 21. janvāris, Strasbūra

19.janvāris

ECR grupas sēde

20. janvāris

Īpašā komiteja finanšu un ekonomikas krīzes jautājumos | Ēnu ziņotāju tikšanās par ziņojumu

Īpašā komiteja tika izveidota, lai nodarbotos ar ekonomikas krīzes jautājumu risināšanu. Savas darbības laikā tai jāizstrādā ziņojums. R. Zīle ir ECR grupas t. s. "ēnu ziņotājs" komitejas vidusposma ziņojumam "Finanšu, ekonomikas un sociālā krīze - ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām", kas šobrīd tiek gatavots.

21. janvāris

10.00 Baltijas intergrupas sanāksme

Baltijas intergrupa ir neformāla deputātu interešu grupa, kurā darbojas EP deputāti, pārsvarā no 8 Baltijas jūras reģiona valstīm. Tajā tiek pārrunāti un risināti visdažādākie ar Baltijas jūras reģionu saistītie jautājumi.

20. janvāris

Parlamenta plenārsesija | Spānijas prezidentūras prioritātes

Eiropas Parlaments uzklausīs ES Padomes paziņojumu un debatēs par Spānijas prezidentūras programmu. Padomi pārstāvēs Spānijas premjerministrs José Luis Rodríguez Zapatero. ES prezidējošo Spānijas prezidentūras, kura ilgst šī gada pirmajā pusē, prioritātes ir Lisabonas līguma ieviešana, ekonomikas atveseļošanas un izaugsmes pasākumi, ES ārējās politikas stiprināšana, kā arī tiesību un brīvību Eiropas programma.