Roberts Zīle

Jauniešu izglītība – prioritāte Cēsu novadā

Roberts Zīle 20.septembrī apmeklēja Cēsu novadu. Biznesa inkubatorā „Magnus” R.Zīle iepazina jauno uzņēmumu darbību, kuru atvieglo valsts un Eiropas Savienības sniegtais atbalsts. Pateicoties tam, visi inkubatora pakalpojumi tiek subsidēti un jaunais komersants par to izmantošanu maksā krietni zemāku cenu nekā tā ir noteikta tirgū.

Pirmajā darbības gadā pieejams atbalsts līdz 85% apmērā no izdevumiem par telpām, sekretariāta pakalpojumiem, konsultantu un citu pakalpojumu izmantošanu. Izrādās, šim biznesa inkubatoram ir struktūrvienības arī Madonā, Lielvārdē, arī biznesa laboratorija Rīgā. Inkubatora vadība iepazīstināja R.Zīli ar Cēsīs, abās ēkās, strādājošiem uzņēmumiem: IK „Mūza”, SIA „Lizi Natural”, SIA „Vidzemes vēnu centrs”, SIA „Audita Asistents”, SIA „Topometrs”.

R.Zīle satikās arī ar Cēsu novada vadītāju Jāni Rozenbergu, viņa vietnieku Mārtiņu Malcenieku, deputātu Gunti Grosbergu (NA), pārrunājot norises novadā. Turpinot tradīciju novadu apmeklējumos, R.Zīle pastāstīja par Eiropas Parlamenta darbu studentiem, šajā gadījumā – Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Cēsu filiālē. R.Zīle ir priecīgs, ka, pateicoties RTU vadības un cēsnieku Alvja Sokolova, Jāņa Nagļa pūlēm, ir izveidota mācību iestāde, kurā studē jau pāri pa 30 studentiem un apgūst studiju programmas: „Enerģētika un elektronika”, „Elektrotehnoloģiju datorvadība”, „Vides zinātne”, „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Nozīmīgi, ka jaunieši apgūst prasmes, kas, kā liecina pētījumi, nākotnē būs stratēģiski pieprasītākās Latvijā, jo darba tirgu ietekmēs tehnoloģiju attīstība. Sarunā ar studentiem tika apspriesti aktuālākie jautājumi, kas skar Latvijas enerģētisko neatkarību, Latvijas ekonomiku. Studenti jautāja gan kā iegūt lētāku gāzi, gan kā lētāk to pievadīt patērētājiem, kādas ir jaunākās metodes gāzes pievadei, transportēšanai.

R.Zīle tāpat sniedza interviju Cēsu novada laikrakstam „Druva”, kā arī dienas noslēgumā tikās ar Nacionālās apvienības (NA) biedriem Cēsu novadā, kurus vada Guntis Grosbergs. Biedri jautāja gan par termiņuzturēšanās atļaujām pret nekustamo īpašumu un NA rīcību šajā jautājumā (vietējie cēsnieki arī nolēmuši nestāvēt malā un vākt parakstus par šo atļauju atcelšanu).

Tāpat biedri izteica savus viedokļus, vai NA jāturpina strādāt valdībā vai jāiet prom. Lielais vairums biedru bija par palikšanu valdībā un aktīvu rīcību, aizstāvot sociāli neaizsargātākos cilvēkus.