Roberts Zīle

Ikgadējā “Vēlētāju gaidu pētījuma” diskusija

Piektdien, 12. novembrī, plkst. 10.00 tiešsaistē notiks ikgadējā “Vēlētāju gaidu pētījuma” prezentācija, kuru papildinās sešu Eiropas Parlamenta (EP) deputātu un interešu grupu pārstāvju komentāri.


Kā EP  Ekonomikas un monetārās komitejas, Transporta un tūrisma komitejas, Nodokļu jautājumu apakškomitejas loceklis, Budžeta komitejas aizstājējs diskutēšu par ES zaļā kursa ietekmi uz Latvijas ekonomisko un sociālo līmeni.


EP biroja Latvijā uzdevumā šogad reprezentatīvu aptauju par iedzīvotāju gaidām un viedokli aktuālos jautājumos veica pētījumu kompānija SKDS. Aptaujā iekļauti arī visu astoņu no Latvijas ievēlēto EP deputātu rosināti jautājumi par viņu pārstāvēto EP komiteju darba aktualitātēm.


Programma:
10:00 “Vēlētāju gaidu pētījuma” prezentācija
10:20 Eiropas zaļais kurss un ekonomikas atveseļošanās
11:20 Cīņa ar dezinformāciju
11:50 Sociālais taisnīgums
12.20 Noslēgums

Pasākuma tiešsaiste šeit