Roberts Zīle

Grāmata “Latgales sirdspuksti” - dāvinājums skolām

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, “Draudzīgā Aicinājuma” ierosmē, kopā ar Rēzeknes puses, gan pilsētas, gan plašā novada pārstāvjiem Edmundu, kā arī Ēriku Teirumniekiem, šogad atbalstīja ziedojumu akciju, lai lielā daļā no Latgales vairāk kā 150 skolu bibliotēku cilvēkiem būtu pieejama iepazīšanai labi izdevusies, biedrības “Balvu olūts/avots” sarūpētā grāmata “Latgales sirdspuksti”. Dzejas un foto grāmata izdota ar mērķi apliecināt, stiprināt Latgales iedzīvotāju mīlestību savam novadam, tajā apkopoti Latgalē dzīvojošo dzejnieku un fotogrāfu darbi no visiem 20 Latgales novadiem. Tāpat izdevums dod labu ieskatu arī ikvienam  no visas Latvijas, ka Latgales dabas skaistums un cilvēku viesmīlība ir apbrīnojama. Un vēlreiz apstiprina, ka savas zemes mīlestību jānes ne tikai savā sirdī, bet jāiet ar to pasaulē un jāstāsta par to visiem.

Grāmatas “Latgales sirdspuksti” ziedojums tad saņemts gan vairākās Rēzeknes pilsētas skolās, gan Dricānu, Kaunatas, Maltas, Nautrēnu, Tiskādu, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolās, gan Audriņu, Bērzgales, Feimaņu, Gaigalavas, Jaunstrūžānu, Kruķu, Liepu, Rēznas, Rikavas, Verēmu, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolās, tāpat Adamovas, Maltas, Tiskādu speciālās internātpamatskolās. Grāmatas dāvinātāji vēl, lai skola ir tā vieta, kur mācās kritiski domāt, attīsta savus talantus un iemācās mīlēt cilvēkus un savu valsti – Latviju!

“Draudzīgais Aicinājums” - Latvijas skolās 1935. gadā iedibināta, vispārnacionāla akcija. Tās laikā katrs var atcerēties gan savu kādreizējo skolu, gan jebkuru citu, un dāvināt grāmatas, mākslas priekšmetus. Tradīciju uzsācis Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas.

Latgales sirdspuksti