Roberts Zīle

'Friends of Rail Baltica' sanāksme

Aizvadīta ikgadējā "Friends of Rail Baltica" sanāksme Eiropas Parlamenta viceprezidenta Roberts Zīle vadībā, kurā pārrunātas Rail Baltica aktualitātes un 2023. gada plāni.

"Rail Baltica ir prioritārs infrastruktūras projekts, tāpēc mums Latvijā jārod iespēja padarīt efektīvākas dažādas procedūras, jāstiprina starpnozaru sadarbība, lai veicinātu projekta ieviešanu.

Vienlaikus būtiska ir cieša projektā iesaistīto pušu koordinēta rīcība, lai īstenotu Rail Baltica projektu līdz 2030. gadam,” uzsvēra Dins Merirands, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks