Roberts Zīle

Fotokonkurss “Mana Eiropa”

KONKURSA NOLIKUMS

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle rīko fotokonkursu „Mana Eiropa”.

1. MĒRĶIS

Ir pagājuši desmit gadi, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Taču, Eiropas daļa mēs esam bijusi visas mūsu nācijas pastāvēšanas laikā. Pat mūsu „eiroskepse” ir eiropeiska parādība! Tomēr, katra priekšstati par to, kas ir Eiropa, var atšķirties. Vienam tie būs karogi pie Eiropas Padomes, Parlamenta vai Komisijas, kādam – „Ryanair” reiss uz Īriju, vēl kādam – jauns maciņš nopirkts par godu eiro ieviešanai. Konkursa mērķis ir apzināt skatījuma daudzveidību, atklājot, ko katram no mums sevī slēpj jēdziens „Mana Eiropa”. Nevairoties no spēles, paradoksa un sarežģītām asociāciju ķēdēm. Laiks un vieta, kur bilde tapusi, nav būtiski.

2. DALĪBNIEKI

Konkursā var piedalīties ikviens interesents.

3. NORISE

3.1.Konkursa nolikums publicēts www.robertszile.lv 3.2.Konkursa darbi jāiesniedz līdz 21.februārim. Konkursa darbi jāiesniedz elektroniskā formātā konkursa organizatoriem: roberts.zile@ep.europa.eu 3.3.Katrs konkursa dalībnieks var piedalīties ar vienu savu darbu. Iesniegtajam darbam var pievienot arī nosaukumu un nelielu aprakstu (līdz 5 teikumiem). Fotogrāfijai jābūt tādai, lai to varētu izdrukāt lielformātā (vēlams sākot no 5MB). 3.4.Iesniedzot darbu, jāpievieno informācija par dalībnieku (vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese), Konkursa dalībnieku sniegtā personiskā informācija tiks izmantota tikai konkursa vajadzībām.

4. VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

4.1.Vērtēšanas kritēriji: atbilstība konkursa tematam, radošs risinājums un oriģinalitāte, piemērots izteiksmes veids, fotogrāfijas kvalitāte. 4.2.Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvs: Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, laikraksta „Diena” fotogrāfi. 4.3.Laureāti tiks paziņoti www.robertszile.lv Ar katru laureātu sazināsimies arī individuāli. 4.4.Labākās fotogrāfijas tiks izstādītas Eiropas Parlamenta ēkā Briselē (31.marts – 6.aprīlis).

5. BALVU FONDS

Labāko fotogrāfiju īpašniekiem būs iespēja piedalīties izstādes atklāšanā Briselē, kā arī citas konkursa organizētāju sarūpētās balvas.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1.Iesniedzot darbus, autori piekrīt darbu publicēšanai www.robertszile.lv, to reprodukcijai rīkotās izstādes vajadzībām u.c.