Roberts Zīle

EP lēmums par viendzimuma laulībām un partnerattiecībām

Būtisks un principiāls jautājums

14.septembrī Eiropas Parlaments ar 387 balsīm par, 161 pret un 123 atturoties pieņēma rezolūciju par to, ka visā Eiropā vienādi jāatzīst viendzimuma laulības un partnerattiecības.

Šis balsojums parāda, cik milzīga ir atšķirība politisko spēku uzskatos starp Saskaņu un Nacionālo apvienību. Es balsoju pret, Nils Ušakovs vienīgais no Latvijas EP deputātiem balsoja par. 

Šajā rezolūcijā bija punkts, kurā pausts, ka ES tiesību akti prevalē pār visu veidu valsts tiesību aktiem, ieskaitot pretrunīgus konstitucionālos noteikumus. Nevienā ES līgumā nav paredzētas tiesības Eiropas Savienībai noteikt, kādai jābūt Latvijas Satversmei. Šis ir ārkārtīgi būtisks un principiāls jautājums. Rezolūcijā ir arī citi punkti, kas nav pieņemami, piemēram, ka jāsoda tās valstis, kas domā citādi. Vienlaikus atgādinu, ka šī ir tikai rezolūcija, kas nav saistoša nevienai dalībvalstij, taču tā labi parāda, kāda ir katra politiskā spēka nostāja šajos jautājumos.

LR1 raksts: EP: Eiropā vienādi jāatzīst viendzimuma pāru laulības un partnerattiecības