Roberts Zīle

EP lems par nākamā gada budžetu

24. marts |Brisele Parlamenta plenārsesija | Iezīmējas nākamā gada ES budžets

Parlaments apstiprinās savu viedokli par to, kādam vajadzētu izskatīties nākamā gada ES budžetam. Saskaņā ar Lisabonas līgumu, budžeta veidošana notiek pēc jaunas procedūras, kas paredz tikai vienu budžeta lasījumu Parlamentā un Padomē līdzšinējo divu lasījumu vietā. Attiecībā uz paša Parlamenta budžetu, sagatavotais ziņojums norāda uz laicīgu prognožu un aprēķinu trūkumu un pieprasa EP attiecīgajām struktūrām un administrācijai savlaicīgi darīt pieejamu pamatscenāriju kopumu, tādējādi nodrošināt lielāku finansējuma izlietojuma pamatotību un caurskatāmību.