Roberts Zīle

EP Krīzes komitejas vizītes pirmā diena Latvijā

Tikšanās ar Saeimas deputātiem, Latvijas Bankas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem


Eiropas Parlamenta deputāti – CRIS komitejas priekšsēdētājs Wolf Klintz (Austrija, ALDE), komitejas ziņojuma gatavotāja Pervenche Beres (Francija, S&D), Regina Bastos (Portugāle, EPP), Theodor Dumitu Stolojan (Rumānija, EPP), un Sven Giegold (Vācija, Verts/ALE), kā arī Latvijas deputāti Roberts Zīle (ECR) un Krišjānis Kariņš (EPP) tikās ar Latvijas Bankas vadību, ar Saeimas Budžeta komitejas un Eiropas lietu komisijas deputātiem, kā arī ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem.

Krīzes komitejas deputātu lielākā interese, uzklausot Latvijas iestāžu pārstāvjus un Saeimas deputātus, ir saprast, kur ES līmeņa regulējums ekonomikas un finanšu jomā līdz šim ir bijis nepilnīgs vai nepietiekams, jo pieļāva tādu  ekonomikas pārkaršanu un nekustamā īpašuma “burbuļa plīšanu”, kāds notika Latvijā u. c. ES dalībvalstīs. Deputāti uzsvēra – vēlamies saprat, kāds turpmāk ir jāveido ES regulējums ekonomikas, finanšu tirgus, banku sektoram, lai nākotnē vairs nepieļautu šādas ekonomikas krīzes atkārtošanos.

Deputāti piekrita Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, ka Latvijas ekonomikas izaugsmas svarīgs priekšnoteikums nākotnē ir ārējā pieprasījuma palielinājums. Ir jāizvairās no iekšējā pašmāju pieprasījuma kāpuma, un tā vietā – veicināms eksports.

Eokonomikas ministrija: eksportam cerīgākās un Latvijas konkurētspēju veicinošākās nozares: transports un tranzīta loģistikas pakalpojumi, mežistrāde, ķīmiskā un farmaceitiskā rūpniecība, arī pārtikas preču eksports.

Foto: Ojārs Lūsis