Roberts Zīle

EP: EK apstiprināšana, ERAF atbalsts mājokļiem

Eiropas Parlamenta plenārsesija | 8. - 11. februāris

9. februāris | Parlamenta balsojums par jauno Eiropas Komisijas sastāvu

Eiropas Parlaments balsos par jauno Eiropas Komisijas (EK) komisāru kolēģijas sastāvu, kuras pilnvaru laiks būs pieci gadi. Pagājušā gada 19. septembrī Parlaments apstiprināja Žozē Manuelu Barrozu par EK priekšsēdētāju uz nākamo pilnvaru termiņu un pēc tam, 27. oktobrī viņš paziņoja jaunās Komisijas komisāru portfeļu un pienākumu sadali. Šī gada janvārī un februārī Parlaments uzklausīja visus 26 komisāru kandidātus, un pēc kandidātu izvērtēšanas attiecīgās komitejas sniedza pozitīvu novērtējumu par visiem kandidātiem. Tagad par kolēģijas sastāvu jānobalso Parlamentam, kas Komisiju var vai nu apstiprināt vai noraidīt kopumā. Pēc šī balsojuma Komisija vēl jāapstiprina Eiropadomei. Ja tas notiks tajā pašā dienā, jaunā Komisija uzsāks darbu jau 10. februārī. Parlaments pieņems arī rezolūciju par pārskatīto Pamatnolīgumu par Parlamenta un Komisijas attiecībām nākamajā likumdošanas periodā (nākamie 5 gadi). Šis nolīgums nosaka abu iestāžu sadarbību likumdošanas plānošanas un koordinācijas jomās, kā arī informācijas apmaiņu un pienākumus vienai pret otru.

9.  februāris | ERAF atbalsts mājokļu intervencei

Parlamenta balsos par grozījumiem regulā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu mājokļu intervencei, kas paredz, ka turpmāk šī fonda līdzekļus mājokļu atjaunošanai vai jaunu māju celšanai veco vietā varēs saņemt ne tikai pilsētās, bet arī lauku rajonos. Līdz šim ERAF līdzekļus varēja piešķirt tikai pilsētu mājokļu uzlabojumiem un tikai 12 jaunajās ES dalībvalstīs. Pēc regulas grozīšanas uz līdzfinansējumu nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu mājokļu atjaunošanai vai to pilnīgai aizstāšanai būs iespējams pieteikties visās 27 dalībvalstīs.