Roberts Zīle

EP debatēs par Eiropadomes dienaskārtību

24. marts | Brisele Parlamenta plenārsesija | Gatavošanās Eiropadomes 2010. gada 25. un 26. marta sanāksmei

Eiropas Parlaments debatēs par nedēļas beigās gaidāmo Eiropadomes pavasara sanāksmi, kuras dienaskārtības galvenais jautājums būs dalībvalstu vienošanās ar Eiropas Komisijas piedāvāto jauno ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju EU2020. Paredzams, ka dalībvalstis par to, kā tiks pārvaldīta šīs stratēģijas ieviešana. Tāpat dalībvalstīm vajadzētu vienoties par vairākiem kopīgiem kvantitatīviem mērķiem, kas tiktu attiecīgi ņemti par pamatu nacionālajiem mērķiem, kurus sev uzstādīs katra ES dalībvalsts. Padome pārrunās arī ar ekonomikas krīzes pārvarēšanu saistītus jautājumus: valstu nacionālās stratēģijas un paveikto, kā arī virzību uz ES finansu pārraudzības ieviešanu.