Roberts Zīle

EP apstiprina Roberta Zīles virzīto likumprojekta ziņojumu, kas paredz ciešāku ES sadarbību cīņā pret pārrobežu PVN krāpniecību

“Vienotais tirgus ir nodrošinājis jaunu dinamiku pārrobežu tirdzniecībā. Diemžēl pašreizējais Eiropas Savienības ietvars informācijas apmaiņai nodokļu jomā nav spējis tikt līdzi. Ir skaidri redzams, ka vienotajā tirgū pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpnieki bieži vien ir pāris soļus priekšā valstu ieņēmumu un citiem dienestiem,” norāda likumprojekta ziņotājs Eiropas Parlamentā, Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas  priekšsēdētāja vietnieks Roberts Zīle.

Šodien Strasbūrā Eiropas Parlamenta plenārsesijā deputāti atbalstīja grozītu priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza likumu par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu PVN jomā ar mērķi efektīvāk risināt pārrobežu PVN krāpniecību, veicinot sadarbošanos gan starp dalībvalstīm, gan ES līmeņa atbildīgajām iestādēm. Pārrobežu krāpniecība tiek uzskatīta par vienu no būtiskākajiem un apjomīgākajiem PVN izkrāpšanas veidiem ES. Regulējums paredz jaunu instrumentu ieviešanu, kā piemēram, tiešsaistes sistēmu informācijas apmaiņai ES krāpšanas apkarošanas ekspertu tīklā Eurofisc. Tādējādi dalībvalstis un to iestādes varēs ātrāk un efektīvāk iegūt informāciju par pārrobežu darbībām, tai skaitā par citu dalībvalstu transportlīdzekļu reģistrācijas datiem.

“Jaunās izmaiņas, kuru rezultātā uzlabosies iesaistīto iestāžu sadarbība un tādējādi uzlabota nodokļu iekasēšana, ir nepārprotami solis pareizajā virzienā. Priekšlikumā ir veikti arī uzlabojumi, lai panāktu labāku līdzsvaru starp pieprasījuma iesniedzēju un pieprasījuma saņēmēju iestāžu interesēm un arī pienākumiem. Ir jāievēro arī datu aizsardzības principi, tādēļ šajā ziņojumā ir labāk noteiktas arī pieprasījuma saņēmēju iestāžu tiesības. Turklāt ir ieviests vienkāršots mehānisms, kā dalībvalstīm rīkoties attiecībā uz neizpildītām PVN saistībām,” norāda Roberts Zīle.

Papildus tam EP grozījumi arī paredz, ka nu jau tikai vienas valsts (nevis divu vai vairāk, kā bija noteikts Eiropas Komisijas priekšlikumā) nodokļu dienesta ierēdņi varēs  pieprasīt informāciju citai iestādei, kā  arī veikt auditu (uzsākt administratīvo procedūru) sadarbībā ar pieprasījuma saņēmēja iestādi. “Ir jāuzsver, ka PVN krāpniecība ir cieši saistīta ar kriminālo noziedzību, taču pēc nesen publiskotajiem datiem tikai aptuveni divi procenti no aizdomās turētajiem faktiski īsteno 80% PVN krāpšanas shēmu. Tas nozīmē, ka ar precīziem un mērķētiem pasākumiem ES, tai skaitā arī Latvija varēs ieņemt daudz vairāk no PVN.” Piesardzīgākās aplēses liecina, ka krāpšana PVN jomā Eiropas Savienībā var radīt vairāk nekā 50 miljardu eiro ieņēmumu zaudējumus gadā. Latvijā 2015. gadā PVN netika iekasēts vairāk nekā 400 miljonu eiro vērtībā, kas ir gandrīz piektā daļa no kopējām PVN saistībām.