Roberts Zīle

Eiropas Parlaments pieņem “Zīles-Matīsa regulu” par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru

Brisele 28. aprīlī 2016 gadā Eiropas Parlamenta deputāti ceturtdien Briselē plenārsesijas ietvaros pieņēma Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas koordinatora Transporta un tūrisma komitejā Roberta Zīles izstrādāto ziņojumu, saistītu ar dzelzceļa tirgus tehnisko, administratīvo un drošības regulējumu. Šis ziņojums ietilpst Eiropas Komisijas virzītajā Ceturtajā dzelzceļa tiesību aktu paketes tehniskajā daļā, kas sevī ietver arī divus citus Transporta komitejas deputātu ziņojumus par ES dzelzceļa sistēmas savstarpējo izmantojamību un tās drošību.

Tostarp pieņemto tiesību aktu mērķis ir arī veicināt dzelzceļa pārvadājumu tirgus attīstību, samazinot izmaksas ražotājiem un dzelzceļa uzņēmumiem, ļaujot nozarei reģistrēt jaunu ritošo sastāvu ar ES dzelzceļa aģentūras starpniecību, nevis izmantojot 28 dalībvalstu iestādes kā iepriekš. Tas pats attieksies uz dzelzceļa pārvadātāju drošības sertifikāciju.

Roberts Zīle, ziņotājs par Eiropas Dzelzceļa aģentūras regulu pauž atzinību, ka noteikumos starp daudzām tehniskām detaļām ir izdevies veicināt arī Latvijas intereses.

“Jaunajā regulējumā izdevās panākt, ka Baltijas valstu dzelzceļa uzņēmumi varēs turpināt veikt drošības sertifikāciju, kā arī lokomotīvju un ritošā sastāva autorizāciju savu valstu iestādēs, un maksājumi par šīm procedūrām neaizies Francijā esošās Eiropas Dzelzceļa aģentūras kasē, bet paliks Baltijas valstīs. Taču to varēs darīt ar norunu, ka šo valstu dzelzceļa drošības inspekcijas sadarbosies un varēs izdot vienotu drošības sertifikātu un vagonu autorizāciju."

Vienošanās par tā saukto tehnisko pīlāru, ietverot ierosinājumu vienu no virzītajiem  aktiem saukt par "Zīles-Matīsa regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru", neformāli tika panākta vēl Latvijas prezidentūras laikā pagājušā gada jūnijā, līdz beidzot to apstiprinājis arī Eiropas Parlaments 28. aprīlī.

Ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes mērķis ir novērst atlikušos šķēršļus vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidei. Ar ierosinātajiem tiesību aktiem tiktu reformēta ES dzelzceļa nozare, sekmējot konkurenci un inovāciju iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgos. Ar tiem arī tiktu īstenotas strukturālas un tehniskas reformas. Galarezultātā būtu jāpanāk augstākas drošības, savstarpējās izmantojamības un uzticamības līmenis Eiropas dzelzceļu tīklā. Tehniskā pīlāra būtiskākie atjauninājumi saistīti ar trijiem jau spēkā esošiem tiesību aktiem: regulu par Eiropas Dzelzceļa aģentūru, direktīvu par ES dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību un dzelzceļa drošības direktīvu.