Roberts Zīle

Eiropas Parlaments izsaka bažas par uzturēšanās atļauju tirgošanu

Eiropas Parlaments ceturtdien, 16. janvārī, pieņēma rezolūciju "ES pilsonība par maksu", kurā nosodīta Maltas rīcība, tirgojot pilsonību par maksu, kā arī izteiktas bažas par dažu citu dalībvalstu praksi piešķirt termiņuzturēšanās atļaujas trešo valstu pilsoņiem apmaiņā pret investīcijām nekustamajā īpašumā vai citās nozarēs.

Kā atzīst Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, "Eiropas Parlamenta rezolūcijas projekts ir rezultāts ilgām politiskajam pārrunām, kuru rezultātā vienā dokumentā tika apvienota divas savstarpēji saistītas tēmas - Maltas uzsāktā pilsonības tirgošana par naudu un dažu citu dalībvalstu, arī Latvijas, piekoptā prakse tirgot termiņuzturēšanās atļaujas apmaiņā pret investīcijām nekustamajā īpašumā vai citās sfērās. Deputāti labi saprot, ka tās būtībā ir viena procesa divas pakāpes - termiņuzturēšanās atļaujas iegūšana daudzos gadījumos ir pirmais solis uz pilsonību".

Rezolūcijas projektā uzsvērts, ka "veids, kādā var tikt iegūta Maltas pilsonība, tāpat kā citas dalībvalstu shēmas, kas tieši vai netieši ietver ES pilsonības pārdošanu, grauj paša ES pilsonības koncepta būtību". Deputāti aicina dalībvalstis, kas šādas shēmas ieviesušas, tās grozīt, saskaņojot ar ES vērtībām.

Rezolūcijas projektā arī izteiktas bažas par sekām, kādas var radīt dažu dalībvalstu nesen ieviestas termiņuzturēšanās atļauju un pilsonības iegūšanas shēmas, aicinot dalībvalstis "būt uzmanīgām, īstenojot savas tiesības šajā sfērā, un ņemt vērā iespējamās negatīvās blakusparādības".

Deputāti arī norāda, ka dalībvalstu "konkurences cīņa par aizvien pievilcīgākiem investīciju nosacījumiem var novest pie Šengenas zonas termiņuzturēšanās atļauju iegūšanai nepieciešamo prasību un standartu pazemināšanās".

Debates par pilsonības un termiņuzturēšanās atļauju programmām Eiropas Parlamentā ir rezultāts arī Roberta Zīles un viņa pārstāvētās Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) grupas iniciatīvai iesniegt mutiskā jautājuma projektu Eiropas Komisijai par Šengenas uzturēšanās atļauju tirdzniecību vairākās ES dalībvalstīs. Parlamenta politisko grupu diskusijās šis jautājums transformējās rezolūcijas projektā "Par ES pilsonības pārdošanu".

ECR grupas mutiskā jautājuma projektā bija norādīts, ka uzturēšanās atļauju programmas pret nekustama īpašuma iegādi vairākās ES dalībvalstīs ir izraisījušas negatīvas sekas, piemēram, izkropļojušas nekustamā īpašuma tirgu, mākslīgi paaugstinājušas mājokļu cenas un palielinājušas pieprasījumu mājokļu kredītu tirgū, apgrūtinot iespēju tikt pie mājokļa vietējiem iedzīvotajiem. Saskaņā ar tiesībsargājošo institūciju informāciju, šo atļauju izsniegšana ne vienmēr ir caurskatāma un tiek pienācīgi kontrolēta, un tādēļ var veicināt naudas atmazgāšanu, kā arī nevēlamu personu apmešanos uz dzīvi ES. 

Roberts Zīle, debates par EP rezolūciju "ES pilsonība par maksu"