Roberts Zīle

Eiropas lauksaimniecības politikai jābūt taisnīgai un saprātīgai

Latvijas lauksaimniecības nozarei ir svarīga stabilitāte un paaudžu maiņa, tādēļ lauksaimniekiem ir jābūt paļāvībai uz nākotni un to, ka gan Latvijas, gan Eiropas lauksaimniecības politika būs ilgtspējīga, taisnīga un saprātīga. Manu viedokli par Eiropas lauksaimniecības politiku nākotnē varat lasīt šeit.