Roberts Zīle

ECON / BUDG apvienotās komitejas sanāksme

Šodien es piedalījos ECON / BUDG apvienotās komitejas sanāksmē, kurā diskutējām ar kohēzijas un reformu komisāri Elisu Ferreiru. Mēs apspriedām tehniskā atbalsta instrumenta ieviešanu un to, kā šis mehānisms var palīdzēt katrai dalībvalstij, jo īpaši attiecībā uz NextGenerationEU, MFF, kā arī Atveseļošanās un Noturības Mehānisma finanšu līdzekļu izmantošanu.