Roberts Zīle

Domā! rīko konferenci par jauniešu bezdarbu un dzīves kvalitātes uzlabošanu

Sabiedrības Domas attīstības centrs - Domā!  sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā šā gada 14. maijā Rīgā rīko konferenci, kas veltīta jauniešu nodarbinātības un plašākā nozīmē - dzīves kvalitātes - veicināšanai Latvijā. Pasākuma mērķis ir piedāvāt valdībai konkrētus risinājumus, kā veicināt jauniešu iesaistīšanos darba tirgū, sekmēt viņu karjeras izaugsmi, kā arī nodrošināt labvēlīgus dzīves apstākļus ģimeņu nodibināšanai un dzīvei Latvijā.

"Jauniešu spēja atrast darbu, veidot savu karjeru, iegādāties mājokli un atļauties nodibināt ģimeni ir izšķirošais faktors, kas noteiks demogrāfiskās situācijas attīstību Latvijā,” uzsver Eiropas Parlamenta deputāts un konferences dalībnieks Roberts Zīle. “Latvijas valstij būtiskākais uzdevums ir apturēt mūsu cilvēku, un jo īpaši jauniešu, izceļošanas vilni uz ārvalstīm, meklējot labākus apstākļus savas dzīves veidošanai. Šo problēmu ir apzinājusies arī Eiropas Komisija - gribētu atgādināt, ka Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu gada sākumā nosūtīja vēstuli Latvijas Ministru Prezidentam Valdim Dombrovskim ar aicinājumu izstrādāt īpašu pasākumu plānu jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā. Mūsu rīkotās konferences mērķis ir palīdzēt valdībai ar risinājumu meklēšanu jauniešu nodarbinātības un dzīves kvalitātes veicināšanai," tā Roberts Zīle.  

Konferencē piedalīsies Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Bankas, darba devēju un arodbiedrību, kā arī studentu organizāciju pārstāvji. Neklātienē videokonferences veidā dalību ņems Līdsas universitātes profesors, jauniešu veselības speciālists Alans Vaits (Alan White).

Konference notiks pirmdien, 14. maijā Rīgā, ES mājā Aspazijas bulvārī 28 (1. stāvā). Sākums plkst. 10.30, reģistrācija no plkst. 10.00.  

Lūdzu dalību pieteikt, nosūtot e-pastu uz info@thinkfoundation.eu vai zvanot 67085445  

Konferencei paredzētas divas daļas - pirmā tiks veltīta jauniešu nodarbinātības, bet otrā - dzīves kvalitātes, veselības un mājokļa jautājumiem.  

Par Domā! “Sabiedrības domas attīstības centrs -- Domā!” ir neatkarīga biedrība -- apvienojot domnīcas un darbnīcas principus --, kura cenšas rast, piedāvāt un ieviest jaunas idejas politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā vidē.m Cenšoties realizēt ideju, ka teorētiskajam piedāvājumam jābūt saistītam ar praktisko realizāciju, mūsu pētījumi iet roku rokā ar pasākumu rīkošanu. Mūsu mērķis - panākt simbiozi starp domāšanu un darīšanu, nodrošinot to, ka problēmu risināšanā tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses. Domā! ir atvērts sadarbībai ar visa veida partneriem -- pilsonisko sabiedrību, valdību, indivīdiem, uzņēmējiem, kā arī akadēmiskās vides pārstāvjiem --, lai tādējādi veidotu lielāku sapratni starp dažādajām grupām un interesēm, iniciētu debati un panāktu taustāmu rezultātu.